Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι


Την Πέμπτη 25 Μαίου  2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:


  Υποβολή προς έγκριση της επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων της ΔΕΗ Α.Ε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Η οποία θα ισχύει από 01.01.2017 έως 30.09.2017. ο ΔΕΔΔΗΕ επεκτείνει σταδιακά μέσω της ΔΕΕΔ τις αρμοδιότητες του σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Από 01.01.2017 ο ΔΕΔΔΗΕ με εξουσιοδοτημένο προσωπικό του έχει αναλάβει το σύνολο των χειρισμών Μ.Τ. πλην των αφίξεων των Μ/Σ που θα αναληφθούν από 01.01.2017.

2.   Διαγωνισμός αριθ.ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και
Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων.»
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης Εταιρειών OTE-INTRAKAT-INTRASOFT INTERMATIONAL κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού, σε συμμόρφωση με τη με αριθ.22/2017 απόφαση της Επιτροπής Ανατολών του Συμβουλίου Επικρατείας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει την πορεία του έργου, διαφορετικά θα είμαστε εκτός υλοποίησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

3.   Ανάθεση στην Εταιρεία IBM Hellas A.E της παροχής αδειών χρήσης λογισμικού, της παροχής με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainfraime z Series και υποσύστημα δίσκων) φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού του συστήματος ΕΡΜΗΣ και της παροχής υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗ.           

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

     Το νέο σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών είναι ένα από τα

     στρατηγικά έργα συνεπώς πρέπει να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία χωρίς άλλες

     καθυστερήσεις.  

4.   Διαγωνισμός αριθ.517601/15.6.2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο νομό Αττικής.»

Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Εταιρείας «FACILITY EXPERTS I.K.E” κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.599/23.3.2017 για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

5.   Διαγωνισμός αριθ.514506/8.1.2016 για την προμήθεια πέδιλων εναεριτών, ολόσωμων εξαρτήσεων με ζώνη ασφάλειας και ιμάντων ασφαλείας. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Οι ανάγκες των Μονάδων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι μεγάλες  και πιστεύουμε στη γρήγορη ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

6.   Διαγωνισμός αριθ.515606/20.10.2016 για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων των μονάδων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

7.   Μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής των ρυθμίσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, εντός και εκτός της επικράτειας, κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.707/6.4.2017.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Ζητήθηκε η παράταση από την αρμόδια Διεύθυνση για εκπαίδευση από την ΔΠΛΤ 300 χρηστών  για την εφαρμογή της από 01.07.17.

8.   Υποβολή προς έγκριση καταγγελίας μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Αμφιθέας 84 και Αγ. Τριάδος 23, στο Π. Φάληρο.

Απόφαση κατά πλειοψηφία.

Καταψήφισα την εισήγηση. Ενημερώθηκα από τους συναδέλφους της Περ. Καλλιθέας για ζητήματα Α) Έλλειψη πάρκινγκ υπηρεσιακών οχημάτων, Β) Μικρός χώρος των αποδυτηρίων του τεχνικού προσωπικού, Γ) Την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και γραφείων.

Τα νέα κτίρια που μισθώνουμε πρέπει να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε μονάδας. 

9.   Υποβολή προς έγκριση της άσκησης του δικαιώματος παράτασης των μισθώσεων των ακινήτων επί της οδών Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5 και επί της Λ. Συγγρού 49, στην Αθήνα.                                                                                                                           

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου