Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Οι προβληματισμοί της ΔΕΗ εν όψει του νέου θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Δημήτρης Κοιλάκος
Μπορεί το κύριο μέτωπο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ΔΕΗ στην παρούσα φάση να αφορά την επικείμενη πώληση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της επιχείρησης στη βάση της συμφωνίας που έκλεισε η κυβέρνηση με τους δανειστές, όμως, τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η επιχείρηση είναι πολλά.
Ακόμα κι αν, για προφανείς λόγους, βαραίνουν στην επικαιρότητα οι πιο άμεσες προκλήσεις, υπάρχουν και ζητήματα που αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η επικείμενη αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία λίγο θα μοιάζει με τη σημερινή, μετά και την εφαρμογή του
Target Model.
Η προετοιμασία του πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς, καθώς και των απαιτούμενων υποδομών, υπό το νέο καθεστώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη διαδικασία προετοιμασίας της σύζευξης των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως ένα πρώτο βήμα, να δίνει και το γενικό περίγραμμα του πλαισίου της ενιαίας αγοράς.
Η διαβούλευση της ΡΑΕ για τις προτάσεις των NEMO’s για την ενδοημερήσια σύζευξη στα ιταλικά σύνορα αποτέλεσε για τη ΔΕΗ ένα ακόμα βήμα για να εκφράσει τις αγωνίες και τους προβληματισμούς της για την επόμενη μέρα, που προδιαγράφεται δύσκολη.
Οι προβληματισμοί της ΔΕΗ
Μια βασική πτυχή των ενστάσεων που διατύπωσε και από αυτό το βήμα η ΔΕΗ σε σχέση με την εφαρμογή της σύζευξης των αγορών έχει να κάνει με το ότι η επιχείρηση θεωρεί επιβεβλημένη την αυτόματη κατάργηση της υποχρέωσης σχηματισμού προσφοράς με κατώτατο όριο βασισμένο στο κόστος καυσίμου.
Παράλληλα, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά διάφορες ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, που φρενάρουν την ομαλή λειτουργία της.
Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση που θέτει η ΔΕΗ στο τραπέζι αφορά την υποχρέωση σχηματισμού προσφοράς για τους ΥΗΣ, η οποία να λαμβάνει υπόψη τον οποιοδήποτε αλγόριθμο υπολογισμού τιμής.
Μια δεύτερη βασική πλευρά που αναδεικνύει η ΔΕΗ, έχει να κάνει με την υποχρέωση παροχής προθεσμιακών προϊόντων, δηλαδή τα ΝΟΜΕ.
Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ θέτει ζήτημα ελλιπούς ενημέρωσης σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα μιας σειράς μεταβολών που σχεδιάζονται εν όψει των δρομολογούμενων αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Μεταξύ των σχετικών ζητημάτων που απασχολούν την επιχείρηση, είναι και δομικά ζητήματα, όπως το αν και με πόσες ζώνες θα παραμείνει το ζωνικό σύστημα στην ελληνική αγορά, το πώς θα γίνεται ο χειρισμός των απωλειών, το τι προϊόντα θα περιλαμβάνει η αγορά εξισορρόπησης, ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί εγγυήσεων, πως θα διαμορφωθεί ο μηχανισμός χρεώσεων από τους διαχειριστές συστήματος κ.α.
Τέλος, ένα ακόμα ερώτημα που θέτει η ΔΕΗ έχει να κάνει με το πότε θα είναι έτοιμη η υποδομή ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές και να προετοιμαστούν κατάλληλα οι συμμετέχοντες στην αγορά για την εφαρμογή του νέου μοντέλου.
Οι προτάσεις της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ θεωρεί κρίσιμο να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες στην αγορά να καταθέτουν προσφορές χαρτοφυλακίου στην προημερήσια Αγορά και προτείνει την υιοθέτηση του προτύπου της αποκεντρωμένης κατανομής των μονάδων (self-dispatch). Στη βάση του σκεπτικού της ΔΕΗ βρίσκεται η θέση ότι η συμμετοχή στην προημερήσια αγορά θα πρέπει να καταστεί προαιρετική.
Ακόμα, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα πρέπει να απαλειφθούν τα όποια όρια στη σύναψη διμερών και προθεσμιακών συμβάσεων για οποιοδήποτε συμμετέχοντα.
Τέλος, μια ακόμα βασική θέση της ΔΕΗ σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου, έχει να κάνει με την απαλοιφή των ορίων στη συμβολή των τιμών μεταξύ ενδοημερησίας αγοράς αγοράς εξισορρόπησης. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι δεν πρέπει να επιβάλονται «βελτιωμένες τιμές», δηλαδή μικρότερες τιμές για προσφορές ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης και μεγαλύτερες τιμές για προσφορές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΗ, προτιμότερο είναι να θεσπιστούν άλλοι μηχανισμοί ελέγχου της καταχρηστικής συμπεριφοράς όπου συμμετέχοντα στην αγορά προκαλεί καταχρηστικές αποκλίσεις.

 https://energypress.gr/news/oi-provlimatismoi-tis-dei-en-opsei-toy-neoy-thesmikoy-plaisioy-tis-agoras-ilektrikis-energeias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου