Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από τον Κ. Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 3/8/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

1.   Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Γενικών Διευθυντών.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Ο Τομέας Οργάνωσης μεταφέρεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων από την ΔΟΑΕΣΜ.
2.   Απόδοση εργολαβιών δικτύων Διανομής σε όλη Ελλάδα – Προτάσεις.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Έγινε συζήτηση για την απόδοση των εργολαβιών σε αρκετές από αυτές παρουσιάζονται προβλήματα, ειδικά σε συγκεκριμένους εργολάβους. Συζητήθηκαν
οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
3.   Υποβολή προς έγκριση καταγγελίας μίσθωσης των ακινήτων επί της οδών Καποδιστρίου και Ρούμελης στην Αλσούπολη Ν.Ιωνίας και Τατοίου 102, Πλαστήρα 7 Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Σε επόμενο Δ.Σ. θα έρθει και η καταγγελία για Πρακτορείου Ηρακλείου.
4.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι σε θετική κατεύθυνση πρέπει όμως να επιταχυνθούν οι επενδύσεις, παραμένει βέβαια το σημαντικό πρόβλημα της συνολικής διαχείρισης των ΥΚΩ.
5.   Εξέλιξη προϋπολογισμού.
6.   Διαγωνισμός αριθ. 508504/25.6.2015 για την επισκευή Μ/Σ Διανομής 20-15/0,4 kv και 20/0,4 kv ισχύος 50 kva – 1.000 kvα. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αυτού στον Οίκο ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε, κατά τροποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.1155/1.12.2016.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
7.   Διαγωνισμός αριθ.507605/30.9.2016 για την προμήθεια τριφασικών συγκροτημάτων πυκνωτών 3χ4,3 MVAr εξωτερικού τύπου, συστοιχιών πυκνωτών 4MVAr, εσωτερικού τύπου, μονοπολικών διακοπτών κενού πυκνωτών και αυτεπαγωγών ξηρού τύπου 20KV 80Μη 150 Α. –Μεταβολή της νομικής μορφής του Οίκου «POWERTEC Ε.Π.Ε» σε «POWERTEC A.E». – Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
8.   Σύμβαση αριθ.5072051/17.2.2015 με τον Οίκο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια Πινάκων Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών Τύπου I & II. Αύξηση της ποσότητας των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης και τροποποίηση του χρόνου παράδοσης αυτών.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
9.   Διαγωνισμός αριθ.502510/31.3.2016 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ 4Χ120 mm2 AL + 25mm2 AL αυτοφερόμενου τύπου. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
10.                Υποβολή προς έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ενός (1) καινούργιου λεωφορείου στον ΕΦΚΑ για τη μεταφορά βρεφών και νηπίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕΗ Α.Ε.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε θα έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του εν λόγω λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης, μεταφοράς νηπίων. Με την ίδια διαδικασία έχουν παραχωρήσει τα λεωφορεία η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
11.                Υποβολή προς έγκριση της επέκτασης του ειδικού Επιδόματος Επιφυλακής κατ’οίκον σε μισθωτούς της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Απόφαση κατά πλειοψηφία.
12.                Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-206/2152116/2.6.2015. ΔΔ-206/2152122/2.6.2015, ΔΔ-206/2152123/2.6.2015 και ΔΔ-206/2152124/2.6.2015 με την Εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την εκτέλεση των Έργων : «Δίκτυα Περιοχής Κοζάνης», «Δίκτυα Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης», «Δίκτυα Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης», «Δίκτυα Περιοχής Πολυγύρου» αντίστοιχα. Μερική υποκατάσταση της Εταιρείας « ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» στην εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου