Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Μοντέλο ΟΟΣΑ στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Ηλεκτρονικά και με διαδικασίες εξπρές θα χορηγούνται από το 2018 οι άδειες για τη διακίνηση ηλεκτρολογικού υλικού (ρευματοδότες - ρευματολήπτες) στη χώρα, καθώς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφαση του υπουργού Δημήτρη Παπαδημητρίου, υιοθέτησε τη σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη ΙΙΙ.
Συνεπώς, η αρμόδια γενική γραμματεία Βιομηχανίας, καλείται να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα επονομάζεται «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών» (ΗΜΡΡ) μέσω της οποία θα παρέχεται η
έγκριση διακίνησης στην ελληνική αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Το ΗΜΡΡ θα τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιανουαρίου 2018, ενώ για διάστημα έξι μηνών, η διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιείται και με τον ισχύοντα τρόπο (σ.σ. περίοδος προσαρμογής).
Η ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας παροχής ή ανανέωσης αδειών για τη διάθεση στην αγορά των ρευματοδοτών και ρευματοληπτών, εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπου 200 παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ετησίως κατατίθενται στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας, περίπου 800 αιτήματα για την έγκριση ή ανανέωση διάθεσης στην αγορά ισάριθμων «κωδικών».
Με το ισχύον σύστημα, δηλαδή με την υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ο μέσο όρος της αδειοδότησης κυμαίνεται μεταξύ 70 - 80 ημερών. Με το ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με στελέχη της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, δεν θα απαιτούνται περισσότερες από 15 ημέρες.
Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στη γ.γ. Βιομηχανίας. Ακόμα και η πληρωμή του παραβόλου των 73,3 ευρώ που απαιτείται για την κάθε έγκριση. Η μόνη επιβάρυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, θα είναι η ταχυδρομική αποστολή δείγματος του προϊόντος στην αρμόδια διεύθυνση. Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης καταχώρισης, θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxis.
Το ΗΜΡΡ θα δομείται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:
α) Διαδικτυακή πύλη
β) Σύστημα εγγραφής, καταχώρισης και πρόσβασης χρηστών
γ) Υποσύστημα υποβολής και επεξεργασίας στοιχείων για την καταχώρηση και την ανανέωση καταχώρησης ρευματοδοτών - ρευματοληπτών
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα παρέχονται μεταξύ άλλων οι εξής λειτουργίες:
- έκδοση νέας Δήλωσης Καταχώρισης,
- έκδοση ανανέωσης Δήλωσης Καταχώρισης. Σημειώνεται ότι η ανανέωση της άδειας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, είναι υποχρεωτική κάθε τρία χρόνια.
- προσθήκη πιστοποιητικού χορήγησης σήματος ποιότητας σε υφιστάμενη Δήλωση Καταχώρισης,
- αναζήτηση υπαρχουσών Δηλώσεων Καταχώρισης της επιχείρησης,
- απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης κατά την υποβολή οριστικών στοιχείων
- υποσύστημα εξέτασης υποβληθέντων στοιχείων

(euro2day.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου