Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 70 εκατ. ευρώ στους στόχους του ΔΕΔΔΗΕ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Πολλές ήταν οι “καυτές πατάτες” που κλήθηκε να κρατήσει στα χέρια της η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες μέρες και, αν κρίνουμε από το κλίμα που επικράτησε στην πρόσφατη εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας του Διαχειριστή, η γενική εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι καλά τα κατάφερε. 

Τη δεδομένη ηθική ικανοποίηση των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ ακολουθεί και η υλική διάσταση της επιβράβευσης, καθώς το Δ.Σ. καθόρισε τα προβλεπόμενα bonus και τους στόχους της εταιρείας, που αποτελούν τους στόχους του ΔΝΣ για το 2021 και συναρτώνται με τη χορήγηση των προβλεπόμενων στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών μεταβλητών αποδοχών (bonus).

Συγκεκριμένα, ορίστηκαν οι εξής στόχοι:

-οι επενδύσεις της εταιρείας να ανέλθουν σε 200.000.000€, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επικείμενη αγορά κτηρίου (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 60% και ποσοστό επίτευξης 100%)

-τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας να ανέλθουν σε 70.000.000€ (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 40% και ποσοστό επίτευξης 100%)

-η υποστήριξη στις διαδικασίες πώλησης του 49% της εταιρείας (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό επίτευξης 100%) 

-η ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών έκδοσης των Προκηρύξεων προσλήψεων ΔΕΔΔΗΕ 1/2021 και 2/2021 (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό επίτευξης 100%)

-η χρήση και διακίνηση εργασιών στο πεδίο μέσω tablets (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 50% και ποσοστό επίτευξης 50%)

-η ενεργοποίηση 1.100 έργων ΑΠΕ (με ποσοστό βαρύτητας στόχου 100% και ποσοστό επίτευξης 100%).

Υπενθυμίζεται ότι στην πολιτική αποδοχών που ενέκρινε η ΓΣ του Διαχειριστή τον Ιούνιο (δηλ. ο Γ. Στάσσης, που εκπροσώπησε το μοναδικό μέτοχο, τη ΔΕΗ) προβλέπονται τα εξής:

“Παρέχεται πρόσθετο κίνητρο, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτωμένων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), που δύνανται να ανέρχονται κατ' ανώτατο με την επίτευξη του 100% των τιθέμενων στόχων στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τον Αναπληρωτή Διεθύνοντα Σύμβουλο και για τους Γενικούς Διευθυντές, και στο 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ως άνω μεταβλητές μικτές αποδοχές, δύνανται να προσαυξάνονται επιπλέον μέχρι και κατά 50% στην περίπτωση υπερεπίτευξης (overachievement) των στόχων. 

Οι ανωτέρω μικτές μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που καθορίζονται, για κάθε έτος αναφοράς, από το Διοικητικό Συμβούλιο”.

 

 https://energypress.gr/news/ependyseis-200-ekat-eyro-kai-tameiaka-diathesima-70-ekat-eyro-stoys-stohoys-toy-deddie

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου