Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε αναβάθμιση πέντε υποσταθμών για ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ


Χάρης Αποσπόρης - energypress.gr

Διαγωνισμό για την αναβάθμιση πέντε υποσταθμών προκήρυξε ο ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τα εξής έργα:

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ

Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2 ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (17.935.732,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου