Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Καθορίστηκαν από τη ΡΑΕ τα ποσά που θα καταβάλλουν στο ΔΕΔΔΗΕ οι προμηθευτές για ΥΚΩ και χρήση δικτύου το 2023


Καθορίστηκαν από τη ΡΑΕ τα ποσά των εγγυήσεων που θα καταβάλουν οι προμηθευτές προς τον ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση του δικτύου και τις χρεώσεις ΥΚΩ, για το 2023.

Με την κατάθεση εισήγησης από το Διαχειριστή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε τις κατηγορίες χρεώσεων και αναμένεται η τελική έγκριση από το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για τις εγγυήσεις χρεώσεων ΥΚΩ, προβλέπονται 4 κλάσεις υπόχρεων:

  1. Στην πρώτη, κατώτερη χρέωση είναι τα 250.000 ευρώ
  2. Στη δεύτερη κλάση, κατώτατη τα 250.000 και ανώτατη τα 2,5 εκατ.
  3. Στην τρίτη κατώτατη τα 2,5 εκατ. και ανώτατη τα 5 εκατ.
  4. Τέταρτη με κατώτατη χρέωση τα 5 εκατ. και μέγιστη τα 146,9 εκατ.

Επιπλέον, για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των εγγυήσεων κατά τους τελευταίους 30 μήνες, επιβάλλεται προσαύξηση 0,1%

Αναφορικά με τις χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΧΧΔ), τα ποσά εγγυήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Η πρώτη κλάση υπόχρεων με ανώτατη χρέωση τις 500.000 ευρώ
  2. Δεύτερη με κατώτατη χρέωση τα 500.000 ευρώ και ανώτατη τα 5 εκατ.
  3. Τρίτη με κατώτατη τα 5 εκατ. ευρώ και ανώτατη τα 10 εκατ.
  4. Τέταρτη με κατώτατη τα 10 εκατ. ευρώ και ανώτατη τα 260 εκατ.

Αντίστοιχα προβλέπεται το ίδιο ποσοστό προσαύξησης για την καθυστέρηση υποβολής, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής των εγγυήσεων προβλέπεται ποινή 25.000 ευρώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου