Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Διευκρινίσεις για τη συμφωνία με τις τράπεζες δίνει η ΔΕΗ

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα αναφορικά με την επιστολή των τραπεζών για το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της ΔΕΗ, εξετάζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ως εξασφάλιση του υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ από τις ελληνικές τράπεζες, η παροχή εταιρικών εγγυήσεων από την ΕΝΣΥΜ προς τις τράπεζες, καθώς στην ΕΝΣΥΜ η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το 51% του ΑΔΜΗΕ.
Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις αυτές δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό των € 300 εκατ., θα εξετασθούν και άλλες εξασφαλίσεις όπως η εκχώρηση απαιτήσεων πελατών.
Σημειώνεται ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του υφιστάμενου Κοινοπρακτικoύ Ομολογιακού Δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ανερχόταν σε €1.476 εκατ. στις
31.12.2016 και η λήξη του Δανείου είναι τον Απρίλιο του 2019.
Διευκρινίζεται επίσης ότι, το ύψος του νέου δανείου μεσοβραχυπρόθεσμης διάρκειας, το οποίο η ΔΕΗ έχει αιτηθεί προς τις Τράπεζες και για το οποίο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, ανέρχεται σε €200 εκατ.
Τέλος, σημειώνεται ότι η ενεχυρίαση απαιτήσεων εξετάζεται στο πλαίσιο δυνατότητας της ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού της για να ενισχύσει την ρευστότητά της, διατηρώντας παράλληλα την κυριότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου