Το τελευταίο χρονικό διάστημα η περιοχή μας αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση. Το ορυχείο Προσηλίου που τροφοδτεί εδώ και 15 χρόνια περίπου ανελλιπώς την ΔΕΗ Α.Ε με λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης και στήριξε καθοριστικά, σύμφωνα και με την παραδοχή υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΗ, την λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί αναπόφευκτα, μιας και ο ΑΗΣ Μελίτης όπου δέχεται τον λιγνίτη της περιοχής έπαψε να λειτουργεί μέχρι την έκδοση της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ως Επιτροπή Στήριξης της Λειτουργίας των Ορυχείων Σερβίων (Λάβας και Προσηλίου) επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι η λειτουργία των δύο ορυχείων λιγνίτη είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την περιοχή μας.
Στα δύο ορυχεία απασχολούνται άμεσα πάνω από 400 εργαζόμενοι ενώ άλλες επιπλέον 1000 θέσεις εργασίας επηρεάζονται από την λειτουργία των δύο ορυχείων. Τα δύο ορυχεία επηρεάζουν το ΑΕΠ της περιοχής σε ποσοστό πάνω από 50%. Είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν τα δύο ορυχεία η περιοχή θα σβήσει κυριολεκτικά.