Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ΑΔΜΗΕ: 11 μεγάλες εταιρείες στο μητρώο των παρόχων για τη μείωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

 


Αναρτήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ το Μητρώο των Παρόχων Μείωσης Ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δημοπρασίες τύπου 1 και 2 (Ιανουαρίου), σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 18 και 19 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ
1 ELPEDISON Α.Ε. 29XTHESSALPOWERA
2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 29XMOTOROILCREFC
3 Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ 29XGR-HERACLES-P
4 A.E. TΣIMENTΩN TITAN 29XGR-TITAN----7
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 11XPPCDDE9-----D
6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 29X1000100010107
7 ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 29X10001000100YG
8 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 29XMYTILINEOSSA2
9 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29X10001000100WK
10 SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ 29X10001000100VM 
11 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 23X--220905--H-5

Αρχειοθήκη ιστολογίου