Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Αναβάθμιση των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ

Γιάννα Παπαδημητρίου
Μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ως προς τις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις της χώρας το ζήτημα της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αφού συσχετίζεται με τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, αυτό όπως δε σημαίνει ότι η προσοχή του ΑΔΜΗΕ δε στρέφεται και πιο βόρεια.
Ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι η διαμόρφωση του Συστήματος της Βαλκανικής βορειότερα από τα ελληνικά σύνορα της καθοριστική για την αύξηση της ικανότητας διακίνησης ενέργειας από/προς τη χώρα μας. Επίσης, ο Διαχειριστής διαβλέπει ότι η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην διεύθυνση Βορράς-Νότος σε Ελλάδα, ΠΓΔΜ και Αλβανία θα έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του ελληνικού συστήματος.

Σε αυτή τη βάση, στον προγραμματισμό του νέου αναθεωρημένου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ που δόθηκε προς διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα από τη ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ αναφέρεται συγκεκριμένα στην δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας, καθώς και στην αναβάθμιση των διασυνδέσεων με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.
Δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας
Σε αυτό το πλαίσιο εξετάσθηκε εκ νέου, από κοινού με τη Βουλγαρική πλευρά,
Τον έργο αφορά την υλοποίηση της νέας γραμμής μεταφοράς με αφετηρία το ΚΥΤ Ν. Σάντας και κατάληξη στη Maritsa East. Σε συνεργασία με τη βουλγαρική πλευρά, έχει καθοριστεί το σημείο διέλευσης στα σύνορα (border crossing).
Δεδομένου ότι το τμήμα εντός του ελληνικού εδάφους είναι σχετικά μικρό (της τάξεως των 30 km), η κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής μεταφοράς εκτιμάται ότι είναι εύκολα υλοποιήσιμη από ελληνικής πλευράς και προβλέπεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021.
Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο ΑΔΜΗΕ από τον ∆ιαχειριστή της Βουλγαρίας, το τμήμα του έργου στην πλευρά της Βουλγαρίας θα ολοκληρωθεί το 2023.
Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ προγραμματίζει για το 2023 τη σύνδεση της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής με τη Βουλγαρία.
Στην εκτίμηση συνολικών δαπανών για τα έργα που προβλέπονται στο ΔΠΑ και τις ετήσιες χρηματοροές για την πρώτη τετραετία του, ο ΑΔΜΗΕ έχει συμπεριλάβει 7,5 εκατ. ευρώ για έργα ενίσχυσης (0,1 εκατ. ευρώ για το 2019, 4 εκατ. ευρώ για το 2020 και 3,4 εκατ. ευρώ για το 2021).
Σημειώνεται ότι το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (TYNDP) του ENTSO-E, ενώ έχει κριθεί και ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ (Project of Common Interest – PCI) από την ΕΕ.
Αναβάθμιση διασύνδεσης 150 kV Ελλάδας – Αλβανίας
Παρότι η γραμμή μεταφορά Μούρτος-Bistrica πρακτικά δεν αξιοποιείται σήμερα, ο ΑΔΜΗΕ ξεκίνησε πρόσφατα, σε συνεργασία με την αλβανική πλευρά, να εξετάζει την προοπτική αναβάθμισης της λειτουργικής εκμετάλλευσής της.
Η δυνατότητα πληρέστερης αξιοποίησης της συγκεκριμένης διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα είναι σε εξέλιξη σημαντικές ενισχύσεις του Νοτίου Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας στα επίπεδα των 220 και 110 kV, σε περιοχές, μάλιστα, όπου προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέας παραγωγής.
Αναβάθμιση διασύνδεσης Ελλάδας – ΠΓΔΜ
Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ικανότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ΕΣΜΗΕ και του συστήματος της ΠΓΔΜ αναδείχθηκε από τα σενάρια που εξετάστηκαν  στις μελέτες για τη διερεύνηση των αναγκών ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφοράς με χρονικό ορίζοντα το 2040, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Δικτύων (TYNDP – Ten Year Network Development Plan) 2018 του ENTSO-E.
Η λύση που προτάθηκε ήταν η αναβάθμιση της υπάρχουσας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς 400kV Μελίτη-Bitola.
Το έργο πρόκειται να ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Δικτύων του ENTSO-E σαν υπό εξέταση (under consideration) έργο, κατόπιν συμφωνίας με τον Διαχειριστή του Συστήματος της ΠΓΔΜ.
Παράλληλα, θα δρομολογηθούν από κοινού μελέτες για τη διερεύνηση της σκοπιμότητάς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου