Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ: Συνάντηση με τον Διευθυντή του Κέντρου Καινοτομίας της ΔΕΗ ΑΕ


Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων / Δνσης Αμυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικών Ερευνών (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ) και της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ ΑΕ, όπου παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Αντιναυάρχου (Μ) ε.α. Αλεξόπουλου Αριστείδη ΠΝ και ο Κος Μάριος Μπόμπουλος Διευθυντής Κέντρου Καινοτομίας της ΔΕΗ ΑΕ.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εκατέρωθεν δυνατότητες για συνεργασία των δύο μερών σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος, με έμφαση σε τομείς της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στο πεδίο της διασφάλισης ποιότητας των εγκαταστάσεων, υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με τις λειτουργίες ανάγκες των δύο φορέων.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου