Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των εταιρειών ηλεκτρισμού εν μέσω ενεργειακής κρίσης


Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα των καθετοποιημένων ενεργειακών ομίλων της χώρας, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση του 2021. Αν και η ενεργειακή κρίση εκδηλώθηκε και κορυφώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, εντούτοις, αυτό στάθηκε αρκετό ώστε να επηρεαστούν ανάλογα και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά τόσο στον κλάδο της παραγωγής όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοινός παρονομαστής των αποτελεσμάτων ήταν η αύξηση των πωλήσεων, που έρχεται ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Στον τομέα της παραγωγής καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία φαίνεται αναλυτικά στις εταιρείες που δημοσιεύουν αναλυτικά στοιχεία ανά κλάδο και τομέα δραστηριότητας. Αντίθετα, στον κλάδο της προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι εταιρείες εμφανίζουν λειτουργικές ζημιές, υπό την πίεση των αυξημένων τιμών της χονδρικής και της χρονικής υστέρησης στην αναπροσαρμογή των τιμών της λιανικής.

Πιο αναλυτικά, ενδεικτικά της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί για τους παίκτες της αγοράς ήταν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ. Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας EBITDA στον τομέα της παραγωγής, καθώς από ζημιές 145 εκατ. ευρώ το 2020 εμφανίζει κέρδη 643 εκατ. ευρώ το 2021. Την ίδια στιγμή όμως, τα οφέλη της παραγωγής ψαλιδίζονται από τον κλάδο της εμπορίας ο οποίος από κέρδη 576 εκατ. ευρώ, το 2021 εμφανίζει ζημιές 202 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο όμιλος ΔΕΗ εμφάνιζε κύκλο εργασιών 5,706 δις. ευρώ έναντι 4,6493 δις. το 2020 και επαναλαμβανόμενο EBITDA 871,7 εκατ. ευρώ έναντι 865,1 εκατ. ευρώ το 2020.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους άλλους καθετοποιημένους ενεργειακούς ομίλους της ελληνικής αγοράς, καθώς τα θετικά αποτελέσματα στον κλάδο της παραγωγής υποσκελίζονται από τις αρνητικές επιδόσεις του τομέα της προμήθειας.

Χαρακτηριστικά η Mytilineos στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είχε κύκλο εργασιών 838 εκατ. ευρώ έναντι 440 εκατ. ευρώ το 2020 ενώ τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 61 εκατ. ευρώ (από αρνητικά EBITDA 4 εκατ. ευρώ). Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο κύκλος εργασιών ήταν στα 595 εκατ. ευρώ από 272 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 155 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας η Mytilineos έχασε 57 εκατ. ευρώ στην προμήθεια ενώ κέρδισε 41 εκατ. στην παραγωγή.

Ο όμιλος της MOH στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου εμφάνιζε κύκλο εργασιών 499 εκατ. ευρώ έναντι 181 εκατ. ευρώ το 2020 με κέρδη EBITDA στα 15 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το 2020. Τα μεγέθη αυτά περιλαμβάνουν τόσο την προμήθεια, όσο και την παραγωγή και τις ΑΠΕ όπου καταγράφηκε πέρυσι σημαντική αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ που έφτασε τα 279MW από 47MW το 2020.

Η Elpedison στην οποία μετέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια είχε το 2021 πωλήσεις 1,349 δις. ευρώ έναντι 643 εκατ. ευρώ το 2020 με τα EBITDA να ανέρχονται σε 94 εκατ. ευρώ από 44 εκατ. ευρώ το 2020 και τα ΕΒΙΤ στα 71 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2020.

Σε ό,τι αφορά τέλος τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο οποίος στο δ τρίμηνο του 2021 απέκτησε το 100% της εταιρείας ΗΡΩΝ 2 Βοιωτίας, το 2021 εμφάνισε στον τομέα της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής και εμπορίας κύκλο εργασιών στα 252,6 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA στα 33,2 εκατ. ευρώ.

του Χάρη Φλουδόπουλου, www.capital.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου