Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  06 /09/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018, με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
2.   Διαγωνισμός αριθ. 513703/26.2.2018 για την εκποίηση μετάλλων σιδήρου με άλλα μέταλλα. Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
3.   Τροποποίηση πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση
συμβάσεων έργων – Τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 799/27.4.2017. Συζήτηση και λήψη απόφασης.2.2015.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Σημείωση: Tα οικονομικά αποτελέσματα του 6μήνου 2018 εμφανίζονται ικανοποιητικά λαμβάνοντας  υπόψη το δύσκολο οικονομικό και αναπτυξιακό περιβάλλον και τη συνεχή ύφεση.
Ένα ζήτημα που έθεσα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις είναι η συνεχιζόμενη υστέρηση του ύψους των επενδύσεων και οι όποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρει αυτό στην αναπτυξιακή της πορεία.
Ο στόχος είναι ένας και κοινός: « Πως θα ανταποκριθούμε καλύτερα στο νέο περιβάλλον της Η/Ε στις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου