Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Κίνδυνο υπερ-ρύθμισης της αγοράς βλέπουν οι εναλλακτικοί πάροχοι


της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Τον κίνδυνο δυσανάλογης υπερρύθμισης της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ρυθμιστικών μέτρων που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ, επισημαίνουν οι οκτώ μεγαλύτεροι εναλλακτικοί πάροχοι.

Οι εταιρίες, Mytilineos, Elpedison, ΗΡΩΝ, ΖΕΝΙΘ, NRG, Φυσικό Αέριο, Watt & Volt και Volton, μέσω του συλλογικού οργάνου τους, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), εκτιμούν ότι προκύπτουν ορισμένα ζητήματα, τα οποία πλήττουν τις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού και προσθέτουν τεράστιο διαχειριστικό κόστος για τους προμηθευτές.

Καθώς η διαβούλευση ολοκληρώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο ΕΣΠΕΝ έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή (δείτε την στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό) με τις θέσεις του που απέστειλε στη ΡΑΑΕΥ, με κοινοποίηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα της Αρχής αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ομαλή και διαφανή μετάβαση της αγοράς, από την 1η Οκτωβρίου, στο πρότερο καθεστώς, που ίσχυε πριν την επιβολή του προσωρινού μηχανισμού τιμολόγησης.

Το πρώτο ζήτημα που ανησυχεί τον ΕΣΠΕΝ είναι η εφαρμογή των τιμολογίων με ανακοίνωση τιμής την 1η κάθε μήνα. Η ανησυχία του προκύπτει, όπως επισημαίνει, από τη δομική ασυμμετρία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το παγιωμένο, όπως το χαρακτηρίζει, μερίδιο της δεσπόζουσας επιχείρησης.

Η ΔΕΗ, υποστηρίζει ο ΕΣΠΕΝ, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να εσωτερικοποιεί το κόστος των τιμολογίων αυτής της κατηγορίας, συνεπώς, αποκτά το πλεονέκτημα de facto να τα προσφέρει σε πελάτες, πλήττοντας τις συνθήκες ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, λέει ο ΕΣΠΕΝ, το μερίδιο της ΔΕΗ θα παραμείνει ακλόνητο, διατηρώντας το χαρτοφυλάκιο της ή και αποσπώντας πελατολόγιο από τους εναλλακτικούς παρόχους, γιατί μπορεί να προσφέρει αυτού του είδους τα τιμολόγια.

Για το λόγο αυτό ο ΕΣΠΕΝ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να προβλέψει, μαζί με την έγκριση αυτών των τιμολογίων, και μηχανισμούς ελέγχου της κοστοστρέφειας τους.

Το δεύτερο ζήτημα που ανακινεί ο ΕΣΠΕΝ έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτών, εφόσον τροποποιηθούν οι όροι της Σύμβασης Προμήθειας που έχουν. Στην περίπτωση που υπαχθεί ο πελάτης σε τροποποιημένους όρους προγράμματος, αντί της ατομικής επιστολής, την οποία υποδεικνύει η ΡΑΑΕΥ να σταλεί, ο ΕΣΠΕΝ ζητά να προβλεφθούν εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης, αν και δεν τους κατονομάζει.

Στην περίπτωση υπαγωγής του πελάτη σε νέο πρόγραμμα, ο ΕΣΠΕΝ απορρίπτει την προοπτική υπογραφής νέας σύμβασης προμήθειας, θεωρώντας ότι η μεταβολή του τιμολογίου δεν συνιστά λύση της υφιστάμενης σύμβασης. Η θέσπιση υποχρέωσης εκ νέου υπογραφής σύμβασης, λέει, εκτός από το τεράστιο διαχειριστικό κόστος με μικρό προσδοκώμενο αποτέλεσμα, μπορεί να εκληφθεί από τον πελάτη ως μέσο αμφισβήτησης των υποχρεώσεων εξόφλησης των τιμολογίων που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων.

Επισείει, μάλιστα, τον κίνδυνο να διογκωθούν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα ο ενεργειακός τουρισμός, που έχει αφεθεί ανεξέλεγκτος.

Ο ΕΣΠΕΝ υποστηρίζει ακόμη ότι η τροποποίηση των όρων των προγραμμάτων δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τακτικής τιμολόγησης, αλλά έχει έκτακτο χαρακτήρα, λόγω της λήξης των έκτακτων μέτρων και επικαλείται τις αλλαγές που επέφερε ο προσωρινός μηχανισμός στα τιμολόγια των καταναλωτών, χωρίς να προηγηθεί ατομική ενημέρωση τους.

Με την ευκαιρία αυτή, ο ΕΣΠΕΝ επανέρχεται σε δύο πάγια αιτήματα του: πρώτον, την αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας, ώστε να επανακαθοριστούν οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών με σαφήνεια και με κανονιστική όσο και ρυθμιστική ισχύ, υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων και των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, και με κοινό παρονομαστή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Δεύτερον, την άμεση τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας, για τις μετακινήσεις καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο, για να ανασχεθεί, όπως επισημαίνει, το κύμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω του ενεργειακού τουρισμού, αλλά και η συνακόλουθη αύξηση του κόστους προμήθειας που συνεπάγεται για το σύνολο των καταναλωτών.

(αναδημοσίευση από euro2day.gr)

Αρχειοθήκη ιστολογίου