Σύμπτωση απόψεων στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή διαπιστώθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περ. Ενότητας Κοζάνης και στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας , της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καθώς και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (Coal Platform) στην οποία εκπροσωπούνται οργανώσεις και θεσμικοί φορείς της περιοχής (Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας, Δήμοι, Τεχνικό Επιμελητήριο).
Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τη διαδικασία μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά και