Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Ποια νησιά θα παρουσιάσουν έλλειμμα ισχύος φέτος το καλοκαίρι - Προτάσεις αντιμετώπισης από τον ΔΕΔΔΗΕ

energypress.gr

Ποια ΜΔΝ θα παρουσιάσουν έλλειμμα ισχύος φέτος το καλοκαίρι - Προτάσεις αντιμετώπισης από τον ΔΕΔΔΗΕ - Τι προβλέπεται για Κω, Λέσβο και Χίο μέχρι την ηλέκτρισή τους
Μιχάλης Μαστοράκης

Τον τρόπο με τον οποίο καλυφθεί το έλλειμμα ισχύος που καταγράφεται σε 11 μη Διασυνδεμένα Νησιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο καταγράφει ο ΔΕΔΔΗΕ σε επιστολή του προς την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Η επιστολή περιλαμβάνεται στα έγγραφα που συνοδεύουν το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τα έτη 2023-2029, όπως ακριβώς υποβλήθηκε στην Αρχή από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ.

Με δεδομένες τις έκτακτες καταστάσεις που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2021, λόγω παρατεταμένων συνθηκών καύσωνα σε συνδυασμό με την παράγοντα τουρισμός που παρατηρήθηκε σημαντική αύξησή του το περσινό καλοκαίρι, ο ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει και τις δύο προαναφερόμενες παραμέτρους στην εκτίμησή του, ακόμη κι αν οι τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είναι φιλικότερες έναντι του σεναρίου αναφοράς.

Ειδικότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής για κάθε νησί ξεχωριστά:

  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 17,51 MW στο ΗΣ Ρόδου, προτείνεται να καλυφθεί, με αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, των οποίων η διαθέσιμη ισχύς συνολικά, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους, θα είναι της τάξης των 18 MW. Εναλλακτικά, καθώς τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας δράσης είναι οριακά, προτείνεται το προκύπτον έλλειμμα να καλυφθεί με μίσθωση Η/Ζ ισχύος 18 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 20 MW στο ΗΣ της Θήρας προτείνεται να καλυφθεί, με μίσθωση ισχύος της τάξης των 20 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 11,4 MW στο ΗΣ της Σάμου, προτείνεται να καλυφθεί, με μίσθωση ισχύος της τάξης των 12 MW.
  •  Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 13,7 MW στο ΗΣ της Λέσβου, προτείνεται να καλυφθεί, με μίσθωση ισχύος της τάξης των 14 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 24,5 MW στο ΗΣ της Χίου, προτείνεται να καλυφθεί, με μίσθωση ισχύος της τάξης των 25 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 4,65 MW στο ΗΣ της Καρπάθου, προτείνεται να καλυφθεί, με μεταφορά πέντε φορητών Η/Ζ από τον ΑΣΠ Κω, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 5 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 3,5 MW στο ΗΣ της Λήμνου, προτείνεται να καλυφθεί, με μεταφορά τεσσάρων φορητών Η/Ζ από τον ΑΣΠ Κω, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 1 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 0,90 MW στο ΗΣ της Ικαρίας, προτείνεται να καλυφθεί, με μεταφορά ενός φορητού Η/Ζ από τον ΑΣΠ Κω, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 1 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 0,89 MW στο ΗΣ της Κύθνου, προτείνεται να καλυφθεί, με μεταφορά ενός φορητού Η/Ζ από τον ΑΣΠ Κω, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 1 MW.
  • Το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 0,13 MW στο ΗΣ της Μεγίστης, προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 0,15 MW.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ανάπτυξης παραγωγής ΜΔΝ για την περίοδο 2023-2029 κάνει ειδική αναφορά για το σύστημα Κω-Κάλυμνο, Λέσβο και Χίο ως προς την ανάπτυξη του παραγωγικού τους δυναμικού έως ότου συνδεθούν στο ηπειρώτικο δίκτυο και επομένως πάψουν τα όποια θέματα ενεργειακής επάρκειας.

ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ

Ειδικότερα, για την ανάπτυξη του συστήματος Κω-Κάλυμνος, το πρόγραμμα ανάπτυξης αναφέρει τα εξής:

Πρόταση για την ανάπτυξη του συστήματος Κω-Καλύμνου

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διασύνδεση του ΗΣ Κω-Καλύμνου με το ΕΣΜΗΕ, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027, προτείνεται για το χρονικό διάστημα 2024-2027 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης των ΑΣΠ Κω και Καλύμνου, και η παραμονή του Α/Σ GE TM2500 στον ΑΣΠ Κω, με τον οποίο διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος για όλο το εξεταζόμενο διάστημα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης επιπλέον φορητών Η/Ζ του ΑΣΠ Κω. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Διαχειριστής ΜΔΝ από τη ΔΕΗ ΑΕ, το κόστος εξαγοράς του Α/Σ ανέρχεται στα 4.590.000 €, ενώ στην περίπτωση αυτή εξοικονομείται επιπλέον το κόστος απομάκρυνσής του, το οποίο ανέρχεται στις 400.000€.

Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του ΗΣ Λέσβου

Στα πλαίσια της εξέτασης της επάρκειας ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ κατά την περίοδο του θέρους του 2023 έχει προταθεί η κάλυψη του προκύπτοντος ελλείμματος με μίσθωση ισχύος της τάξεως των 14 MW τους θερινούς μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διασύνδεση του ΗΣ Λέσβου με το ΕΣΜΗΕ, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027, προτείνεται για το χρονικό διάστημα 2024-2027 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης των ΑΣΠ Λέσβου, και η ενίσχυση του με μίσθωση ισχύος κατά την περίοδο του θέρους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των μονάδων G11, και G12 που λήγουν το 2025.

Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του ΗΣ Χίου

Στα πλαίσια της εξέτασης της επάρκειας ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ κατά την περίοδο του θέρους του 2023 έχει προταθεί η κάλυψη του προκύπτοντος ελλείμματος με η μίσθωση ισχύος της τάξεως των 25 MW τους θερινούς μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διασύνδεση του ΗΣ Χίου με το ΕΣΜΗΕ, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2028, προτείνεται για το χρονικό διάστημα 2024-2028 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης των ΑΣΠ Χίου, και η ενίσχυση του με μίσθωση ισχύος κατά την περίοδο του θέρους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση όλων των Αδειών Παραγωγής των μονάδων που λήγουν το εξεταζόμενο διάστημα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου