Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Σκανδαλώδης προνομιακή μεταχείριση ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος της ΔΕΗ

Ο Νίκος Χουντής, σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, αναφέρεται στον ν.4533/2018, με τον οποίο επιβλήθηκε ο περιορισμός στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας 5 της Μεγαλόπολης, από τα 811MW στα 500MW, προκειμένου να υπάρξει είσοδος στην αγορά, ιδιωτών παραγωγών, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί οι λιγνιτικές Μονάδες «Μεγαλόπολη 3» και «Μεγαλόπολη 4», καθαρής ισχύος 255MW και 256 MW, αντίστοιχα, με τρόπο που να τους είναι απολύτως διασφαλισμένη η μόνιμη είσοδος στο Σύστημα, γεγονός που όπως τονίζει, τους αποφέρει τεράστια κέρδη, χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, τονίζοντας μάλιστα, ότι πρόκειται για έμμεση κρατική ενίσχυση.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Προνομιακή μεταχείριση ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος της ΔΕΗ
Στον νόμο 4533/2018, όπου θεσπίσθηκε η υποχρέωση δυνατότητας πρόσβασης των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στο 40% των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη που αυτή κατέχει, αναφέρεται ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού.
Δεδομένου ότι,
Σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ 2018-2027, η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του ΕΣΜΗΕ 400 kV προς την Πελοπόννησο, δε θα πραγματοποιηθεί πριν το β’ εξάμηνο 2019. 
Μολονότι η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας Μεγαλόπολη 5 της ΔΕΗ, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, είναι 811 MW, από την παραπάνω ρύθμιση, θα περιορίζεται στα 500 MW. 
Οι εκχωρηθείσες σε ιδιώτες λιγνιτικές μονάδες, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4, καθαρής ισχύος 255 MW και 256 MW αντίστοιχα, είναι διασφαλισμένο εκ των προτέρων να εισέρχονται στο Σύστημα. 
Ερωτάται:
Εφόσον η καθυστέρηση της επέκτασης στο δίκτυο των 400MW στην Πελοπόννησο επιβάλλει περιορισμό ισχύος παραγωγής των Μονάδων, γιατί αυτή επιβάλλεται μονομερώς για τη Μονάδα 5 της ΔΕΗ και όχι για τους υπόλοιπους παραγωγούς της Πελοποννήσου; Δεν αποτελεί ευνοϊκή μεταχείριση των ιδιωτών παραγωγών σε βάρος της ΔΕΗ;
Γιατί, τη στιγμή που στην ΕΕ περιορίζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, στην Ελλάδα, προωθείται εκχώρηση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε τρίτους και ταυτόχρονα περιορίζεται η παραγωγική ικανότητα Μονάδας, με καύσιμο το Φυσικό Αέριο;


 https://energypress.gr/news/hoyntis-skandalodis-pronomiaki-metaheirisi-idioton-paragogon-ilektrikis-energeias-se-varos-tis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου