Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

ΑΔΜΗΕ: Διαβούλευση για τις απαιτήσεις συστημάτων μεταφοράς HVDC από υπεράκτια αιολικά

Σε δημόσια διαβούλευση προχωρά ο ΑΔΜΗΕ σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1447 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος.
Ο Κανονισμός 2016/1447 της ΕΕ θεσπίζει τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέο σύστημα μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) και κάθε νέο υπερθαλάσσιο πάρκο ΑΠΕ που συνδέεται με το δίκτυο μέσω συστημάτων ΣΡ, που θα συνδέεται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς μετά τη θέση του Κανονισμού σε πλήρη ισχύ.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΡΑΕ προς έγκριση.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  HVDC_PC1@admie.gr

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.11.2019.

Ακολουθούν επτά  (7) αρχεία που αφορούν την Δημόσια Διαβούλευση:

Αρχεία:
1. Εισαγωγικό κείμενο της Διαβούλευσης: An Introduction to HVDC Public Consultation.pdf
2. Κυρίως τεύχος της Διαβούλευσης: Integration of the Regulation EU1447-2016 into the Greek Regulatory Framework_ver.1.pdf
3. Παράρτημα 1: Annex 1 ENTSO-E non-exhaustive mandatory parameters.pdf
4. Παράρτημα 2: Annex 2 Data requirements.pdf
5. Παράρτημα 3: Annex 3 Operational Notification Procedures HVDC.pdf
6. Παράρτημα 4: Annex 4 Compliance Testing HVDC.pdf
7. Παράρτημα 5: Annex 5 Simulation Models and Studies HVDC.pdf



 https://energypress.gr/news/admie-diavoyleysi-gia-tis-apaitiseis-systimaton-metaforas-hvdc-apo-yperaktia-aiolika

Αρχειοθήκη ιστολογίου