Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Τα πάνω-κάτω έρχονται στα καταστήματα της ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Σε ολική αναδόμηση της λειτουργίας των καταστημάτων της προχωρά η ΔΕΗ. Ενδεχομένως η πιο σημαντική από τις επερχόμενες αλλαγές, αφορά την ίδια τη στελέχωση των καταστημάτων, αφού η ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει σε outsourcing για την προώθηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών για τη χρήση των νέων υπηρεσιών.

Μάλιστα, οι σχετικές διαδικασίες τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς η ΔΕΗ προ ημερών προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε ανάδοχο, που θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό. 

Όπως, μάλιστα, φαίνεται, η ΔΕΗ θέλει να επισπεύσει το μετασχηματισμό της λειτουργίας των καταστημάτων της, αφού  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό έχει οριστεί η 25/11/2020. 

Πιο αναλυτικά, ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΕΗ, καθώς και κάλυψης νέων ρόλων εξυπηρέτησης πελατών. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διαθέσει επαρκή αριθμό προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία (promoters/sellers/digital experts), που θα έχουν ως ευθύνη τους: 

-την προώθηση των νέων προϊόντων/υπηρεσιών της ΔΕΗ, 

-την εκπαίδευση των επισκεπτών/πελατών στη χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης (ιστοσελίδα, application, κ.λπ.) 

-την προώθηση της χρήσης των σύγχρονων συσκευών (DIY Kiosks, QMS, tablets κ.λπ.) που θα ενταχθούν στη λειτουργία των καταστημάτων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις υφιστάμενες λειτουργίες και συστήματα της ΔΕΗ καθότι πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν πολλαπλούς ρόλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καταστήματος.

Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται στα καταστήματα της ΔΕΗ κατά τις ώρες λειτουργίας τους (07:00 έως 20:30), με ελάχιστο ωράριο απασχόλησης τις 4 ώρες την ημέρα.

Όπως ορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού, η ομάδα που θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο θα επιλεγεί τελικώς από τη ΔΕΗ, μετά και από προφορική συνέντευξη εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.

H διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι μέχρι την κάλυψη του συμβατικού τιμήματος και εκτιμάται ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά σε 1 έτος περίπου.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αυξήσει την ποσότητα των ανθρωποωρών απασχόλησης της ομάδας έργου μέχρι 50% ή να μειώσει αυτή μέχρι 30% βάσει των πραγματικών αναγκών της.

 

 https://energypress.gr/news/ta-pano-kato-erhontai-sta-katastimata-tis-dei-me-outsourcing-oi-neoi-promoters-kai-digital

Αρχειοθήκη ιστολογίου