Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Στη Μέση Τάση το κύμα επιστροφών πελατών προς την ΔΕΗ - Κυριάρχησε έναντι των εναλλακτικών παρόχων από χρόνο σε χρόνο

 

Μιχάλης Μαστοράκης

Στη Μέση Τάση έναντι της Χαμηλής Τάσης φαίνεται να συγκεντρώνεται το κύμα «επιστροφής» πελατών προς την ΔΕΗ που έχει διαφανεί ήδη από τα μέσα της χρονιάς, αν δει κανείς τα μερίδιο που καταλαμβάνει η Μέση Τάση στο συνολικό μερίδιο της Επιχείρησης στην αγορά προμήθειας, συγκριτικά τους μήνες Νοέμβριο 2020 και Νοέμβριο 2021.

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η ΔΕΗ είχε μερίδιο στην αγορά προμήθειας 66.33% το οποίο καταμεριζόταν σε 16.12% στην Υψηλή Τάση, 6.48% στη Μέση Τάση και 43.65% στην Χαμηλή Τάση. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά υποδηλώνουν «πως» διαμορφώνεται το «καλάθι» προμήθειας της κάθε εταιρείας ως προς το μερίδιο που συγκεντρώνει στην αγορά προμήθειας.

Αντίστοιχα, τον Νοέμβριο του 2021, το συνολικό ποσοστό της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας ανέρχεται στο 63.43% και καταμερίζεται ως προς την «σύνθεσή» του σε 13.68% στην Υψηλή Τάση, 8.62% στην Μέση Τάση και 41.13% στη Χαμηλή Τάση.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ΔΕΗ ανακτά πελάτες στη Μέση Τάση και χάνει πελάτες στη Χαμηλή Τάση. Να σημειώσουμε ότι η Μέση Τάση αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες έως και μικρές βιομηχανίες όπου οι B2B συμφωνίες που καταφέρνει να συνάπτει η ΔΕΗ, την έχουν φέρει υψηλά στις προτιμήσεις της αγοράς, γεγονός που αποτυπώνεται και στην αύξηση του μεριδίου της στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε ότι αφορά την διαφορά που εντοπίζεται στην Υψηλή Τάση αυτή αφορά στην αποχώρηση των ΕΛΠΕ από το πελατολόγιο της ΔΕΗ στην υψηλή τάση, καθώς το καλοκαίρι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμφωνία με την Elpedison, στην οποία βεβαίως μετέχουν κατά 50%, με το υπόλοιπο 50% να ανήκει στην Edison. 

 energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου