Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Επιδότηση ρεύματος: Μετά τα έσοδα από τις δημοπρασίες ρύπων, έρχεται και ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τις υπερανακτήσεις των ΑΠΕ

 

Κώστας Δεληγιάννης

Σχέδιο ώστε ο ΕΛΑΠΕ να αποτελέσει από το 2022 τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), στην περίπτωση που οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα ώστε να είναι αυξημένα τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού, δρομολογεί το κυβερνητικό επιτελείο.

Υποψήφια πηγή των εσόδων είναι οι σταθμοί ΑΠΕ με συμβάσεις Feed in Premium και πιο συγκεκριμένα οι υπερανακτήσεις των εν λόγω μονάδων, όσο οι αμοιβές από τη συμμετοχή τους στην αγορά υπερκαλύπτουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις τους, με βάση την Τιμή Αναφοράς που έχει «κλειδώσει» κάθε έργο. Όπως είναι γνωστό, ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή η σχετική νομοθετική ρύθμιση για επιστροφή στον Ειδικό Λογαριασμό των ποσών από την αρνητική διαφορική προσαύξηση, που προκύπτει με αυτό τον τρόπο.

Το σχέδιο αυτό θα πάρει τη μορφή ενός δυναμικού μηχανισμού, ο οποίος θα «ενεργοποιείται» στην περίπτωση που οι αυξημένες τιμές στην αγορά Επόμενης Ημέρας επιφέρουν σημαντική ενίσχυση των εισροών του ΕΛΑΠΕ. Παράλληλα, γνώμονας για τον καθορισμό των ποσών που θα μεταφέρεται στο ΤΕΜ, για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων στο ρεύμα, θα είναι να μην πλήττεται η οικονομική βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού.

Όπως έχει γράψει το energypress, σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε για το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου ο ΔΑΠΕΕΠ, τα έργα με Feed in Premium αποτέλεσαν ήδη από το 2021 σημαντικό «αιμοδότη» του ΕΛΑΠΕ, εισφέροντας στον Λογαριασμό 88,5 εκατ. ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό, μέσω της συνιστώσας της Διαφορικής Προσαύξησης ΣΕΔΠ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων Λ-Γ2. Για το 2022, με την υπόθεση ότι η μέση ΤΕΑ θα διαμορφωθεί στα 112,5 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η συνιστώσα Διαφορικής Προσαύξησης ΣΕΔΠ θα αποφέρει έσοδα ύψους 84,98 εκατ. ευρώ στον ΕΛΑΠΕ.

Μάλιστα, με βάση την πρόβλεψη του ΔΑΠΕΕΠ, η συνιστώσα θα διατηρήσει θετικό πρόσημο (δηλαδή θα παραμείνει εισροή) μέχρι τον Ιούνιο του 2022, καλύπτοντας επομένως όλο το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση και θα χρειαστούν μέτρα στήριξης. Μέσα στο πρώτο μισό του έτους, οι μονάδες FiP αναμένεται να αποφέρουν στον Ειδικό Λογαριασμό έσοδα περίπου 151,3 εκατ. ευρώ, με τη συνιστώσα να «επιστρέφει» σε αρνητικό πρόσημο (δηλαδή σε εκροή) από τον Ιούλιο του 2022.

Θα χρειαστούν κονδύλια

Η προσθήκη μίας ακόμη πηγής εσόδων για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, πέρα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων ρύπων, κρίνεται απαραίτητη καθώς εκτιμάται πως μέσα στο 2022 θα χρειασθούν σημαντικά κονδύλια για τα μέτρα προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Έτσι, σύμφωνα με προβλέψεις, για την απορρόφηση ενός σημαντικού ποσοστού των αυξήσεων, θα χρειαστεί μέσα στο επόμενο έτος να επιστρατευθούν κεφάλαια άνω του 1,5 δισ. ευρώ από το ΤΕΜ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη κι αν μηδενισθεί το ποσοστό των εισροών από τους πλειστηριασμούς που θα καταλήξει στον ΕΛΑΠΕ το 2022, ώστε να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τα έσοδα του ΤΕΜ, είναι πιθανό και πάλι τα κεφάλαια αυτά να μην επαρκούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης του ΤΕΜ από τον ΕΛΑΠΕ προβλέπεται ήδη στη ρύθμιση για τη σύσταση του Ταμείου, στον νόμο 4839/2021. Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, πέρα από τα έσοδα από τους ρύπους, το Ταμείο μπορεί «να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)».

 

energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου