Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Mανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προσήλωση στη θωράκιση των ηλεκτρικών υποδομών

 

Την προσήλωση στη θωράκιση των ηλεκτρικών υποδομών εξέφρασε με συνέντευξή του στο FortuneGreece ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ττου ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, προσθέτοντας πως τα έργα του ΑΔΜΗΕ αποτελούν προαπαιτούµενα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας

Πώς διασφαλίζετε εργασιακή ειρήνη, ανταποδοτικότητα και δέσμευση των ανθρώπων σας ενόσω το έργο του Διαχειριστή γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό;

Οι άνθρωποι του ΑΔΜΗΕ είναι αυτοί που κάνουν πραγµατικότητα την πολυσύνθετη και ιστορική αποστολή που αφορά την ανάπτυξη και την αναβάθµιση του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας. Ο Διαχειριστής, µε πυξίδα τη Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης που έχει καταρτίσει, µεριµνά για την ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας, µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο ΑΔΜΗΕ αφουγκράζεται τις ανάγκες και προτεραιοποιεί την εργασιακή διασφάλιση των εργαζοµένων, καλύπτοντας το σύνολο του προσωπικού µε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης και συλλογική σύµβαση εργασίας. Επιπλέον, επενδύει στους ανθρώπους του προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα  εκπαιδευτικών προγραµµάτων, από την εµπέδωση της κουλτούρας εργασιακής ασφάλειας µέχρι την επιµόρφωση σε νέα γνωστικά αντικείµενα.

Αρκούν οι υποδομές και τα έργα διασύνδεσης που αναπτύσσετε για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όταν μπαίνουν στην ίδια εξίσωση ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του συστήματος μεταφοράς και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση;

Τα έργα του ΑΔΜΗΕ αποτελούν προαπαιτούµενα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας και επιταχυντές της ενεργειακής µετάβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι υποδοµές που αναπτύσσει ο Διαχειριστής είναι ένας πολύτιµος κρίκος σε µια ευρύτερη αλυσίδα αλλαγών που απαιτούνται από τα κράτη και τους οργανισµούς µε στόχο την ανθεκτικότητα και την επαρκή ανταπόκριση στις πολλαπλές προκλήσεις του ενεργειακού µετασχηµατισµού και της κλιµατικής απορρύθµισης. Ο ΑΔΜΗΕ συµβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια µέσα από νέες εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις, δηµιουργώντας την επόµενη γενιά ηλεκτρικών υποδοµών για τη διείσδυση έως και 17 GW καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα µέχρι το 2030 και την εµβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Μέσα από ποιες αξίες, προδιαγραφές και κριτήρια προσεγγίζετε τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Βασική αποστολή του ΑΔΜΗΕ είναι η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µε ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο το διασυνδεδεµένο σύστηµα. Με την εφαρµογή του Target Model από τον Νοέµβριο του 2020, ο ρόλος του Διαχειριστή επεκτάθηκε στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και του διασυνοριακού εµπορίου, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεµελιώδεις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του είναι η ισότιµη µεταχείριση αφενός των χρηστών του συστήµατος και αφετέρου των συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδοµένου του κοµβικού ρόλου του στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, ο ΑΔΜΗΕ παραµένει προσηλωµένος στην ανάπτυξη και τη θωράκιση των ηλεκτρικών υποδοµών, δροµολογώντας κρίσιµα έργα σε όλο το εύρος του Συστήµατος Μεταφοράς.

Από πού αντλεί το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων του ο ΑΔΜΗΕ και πώς σχεδιάζει να ενισχύσει τις επιδόσεις του στο μέλλον;

Βασική πηγή των εσόδων του είναι οι χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς, οι οποίες εµπίπτουν στο πλαίσιο των ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων του. Τα χρήµατα αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία µε τη µορφή νέων κοινωφελών επενδύσεων που διευρύνουν και  εκσυγχρονίζουν το ενεργειακό σύστηµα της χώρας. Με την επέκταση του συστήµατος υψηλής τάσης και την ενεργοποίησή του σε νέα πεδία όπως οι τηλεπικοινωνίες και µελλοντικά τα logistics, αλλά και νέες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ενεργειακή µετάβαση, όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ο Διαχειριστής στηρίζει πολύπλευρα τις υποδοµές της χώρας. Με αυτό τον τρόπο πρόκειται να µεγιστοποιήσει την αξία που δηµιουργεί για τους µετόχους και το κοινωνικό σύνολο, σε ευθυγράµµιση µε την ανανεωµένη στρατηγική του.

(Fortune Greece)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου