Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Αλλάζουν οι κανόνες για τα "καθαρά" τιμολόγια που βγάζουν στην αγορά οι προμηθευτές-


Αλλάζουν οι κανόνες για τα καθαρά ενεργειακά προϊόντα - 11 νέες κατευθύνσεις για το "πράσινο ξέπλυμα"

Η Ε.Ε. αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα "πράσινα" προϊόντα και τιμολόγια με στόχο να αντιμετωπίσει το λεγόμενο "πράσινο ξέπλυμα".

Καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ενδιαφέρονται για προϊόντα ηλεκτρισμού που έχουν ανανεώσιμη προέλευση, οι προμηθευτές σπεύδουν να καλύψουν την ανάγκη, συχνά όμως υιοθετούν παραπλανητικές πρακτικές ή ελλιπείς πληροφορίες.

Το πρώτο βήμα για την επούλωση της κατάστασης είναι οι νέες προτάσεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστή CEER, οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Όλα τα εργαλεία σύγκρισης τιμών, ιδίως όσα λειτουργούν δημόσιοι φορείς, θα πρέπει να παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το μείγμα παραγωγής του κάθε προϊόντος.

2) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν για να προκύψει εναρμονισμένος τρόπος απεικόνισης των σχετικών πληροφοριών.

3) Πρέπει να υπάρχουν αναφορές στο λογαριασμό ρεύματος του καταναλωτή για να μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τις εγγυήσεις προέλευσης, όπως γεωγραφικές ή πως στηρίζεται η παραγωγή ΑΠΕ.

4) Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ένα σύστημα εγγυήσεων προέλευσης για τον ηλεκτρισμό, το αέριο-υδρογόνο και τη θέρμανση-ψύξη. Όπου είναι διαθέσιμες, οι εγγυήσεις πρέπει να είναι το μόνο εργαλείο ανίχνευσης των χαρακτηριστικών της ενεργειακής παραγωγής. Αν δεν υπάρχουν εγγυήσεις προέλευσης, τότε μια προσφορά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως "πράσινη".

5) Οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εναρμόνιση των συστημάτων ενημέρωσης.

6) Η δημοσίευση μιας ετήσιας έκθεσης από τις αρμόδιες αρχές είναι μια καλή πρακτική που θα ενισχύσει τη διαφάνεια.

7) Να εξεταστεί η προοπτική να επεκταθούν οι εγγυήσεις προέλευσης σε όλες τις μορφές ηλεκτρισμού, όχι μόνο στις ΑΠΕ.

8) Η η περαιτέρω ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρισμού και αερίου της Ευρώπης πρέπει να συνοδευτεί από την ανάπτυξη της αγοράς εγγυήσεων προέλευσης.

9) Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν που παρήχθηκε η ενέργεια που θα καταναλώσουν μέσω των "τοπικών ή περιφερειακών" εγγυήσεων προέλευσης.

10) Οι εγγυήσεις προέλευσης και η σήμανση των προσφορών προς τους καταναλωτές πρέπει να θεωρούνται δύο ξεχωριστοί μηχανισμοί. Οι εγγυήσεις είναι ο νομικός και τεχνικός μηχανισμός που εγγυάται την πηγή της ενέργειας, ενώ η σήμανση είναι το εργαλείο επικοινωνίας που διευκολύνει την κατανόηση του καταναλωτή.

11) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για να επιβεβαιώσει τους "πράσινους" ισχυρισμούς ενός προμηθευτή, ο ίδιος πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει ο καταναλωτής του λόγου το αληθές.

energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου