Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Προμηθευτές: Kαθυστερήσεις από ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ στις τελικές εκκαθαρίσεις – Επιστολή ΕΣΠΕΝ σε ΡΑΑΕΥ και ΥΠΕΝ

 

Προμηθευτές: Kαθυστερήσεις από ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ στις τελικές εκκαθαρίσεις – Επιστολή ΕΣΠΕΝ σε ΡΑΑΕΥ και ΥΠΕΝ

Σε μεγάλες αναδρομικές επιβαρύνσεις, τις οποίες δεν μπορούν να ανακτήσουν από τους πελάτες τους, «μεταφράζεται» για τις εταιρείες προμήθειας η καθυστέρηση αποστολής των τελικών εκκαθαρίσεων από ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, για το θέμα πρόκειται να αποσταλεί άμεσα σχετική επιστολή από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) προς τη ΡΑΑΕΥ και το ΥΠΕΝ. 

Εκτός από τις καθυστερήσεις, στα «καπέλα» που καλούνται να καλύψουν εκ των υστέρων οι πάροχοι, σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι οι τελικές εκκαθαρίσεις κινούνται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα προκαταρκτικά στοιχεία με τα οποία κάνουν τις τρέχουσες τιμολογήσεις οι εταιρείες – και τα οποία παρέχονται από τους Διαχειριστές, στη βάση εκτιμήσεων από τις αντίστοιχες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν. Έτσι, στην επιστολή ο ΕΣΠΕΝ θα υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να βελτιστοποιηθούν τα εν λόγω μοντέλα του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις. 

Τέτοιες αποκλίσεις αφορούν για παράδειγμα τις τεχνικές και μη τεχνικές απώλειες του δικτύου διανομής, οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες οι προμηθευτές θα χρεώσουν κάθε πελάτη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα έστειλε ο ΔΕΔΔΗΕ στις εταιρείες τις καμπύλες για το 2021. 

Από τους όγκους εκπροσώπησης όμως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλείται από την αξία της εκπροσωπούμενης ενέργειας. Αξία που οριστικοποιείται με την τελική εκκαθάριση των Λογαριασμών Προσαυξήσεων, η οποία γίνεται με καθυστέρηση από τον ΑΔΜΗΕ. 

Επίσης, από την έναρξη του Target Model (όταν πλέον η εξισορρόπηση εξελίχθηκε σε αυτόνομη χρηματιστηριακή αγορά και το κόστος της αυξήθηκε), από τις τελικές εκκαθαρίσεις οι Λογαριασμού αναθεωρούνται εκ των υστέρων σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, από εκείνα στα οποία είχαν εκτιμηθεί. 

Με βάση τους ίδιους παράγοντες του κλάδου, δεν είναι απίθανο να χρειαστεί παραπάνω από 3ετία για να «κλειδώσει» τελεσίδικα το κόστος προμήθειας των προμηθευτών, μέσω των τελικών εκκαθαρίσεων των Διαχειριστών. Μάλιστα, από την απόκλιση των τελικών στοιχείων σε σχέση με τα εκτιμώμενα, οι επιπλέον επιβαρύνσεις για το σύνολο των παρόχων είναι της τάξεως των εκατομμυρίων ευρώ. 

Όπως είναι φυσικό, εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει, τα ποσά αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους καταναλωτές που «έκαψαν» την αντίστοιχη ενέργεια. Εξάλλου, αρκετοί καταναλωτές μπορεί στην πορεία να έχουν αλλάξει πάροχο.  

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου