Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

ΔΕΗ: Νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα


Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

 η συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Η σύνθεση έχει ως εξής:

1. Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

2. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

3. Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

4. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

5. Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

6. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

7. Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

8. Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

9. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

Τα μέλη

Σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανου Καρδαμάκη, ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 21.08.2025.

Κατόπιν τούτου, τα μέλη που συγκροτούν τη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και η αντίστοιχη ιδιότητα αυτών έχει ως ακολούθως:

1. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

2. Δοξάκη Δέσποινα (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.

3. Καρδαμάκης Στέφανος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

Αρχειοθήκη ιστολογίου