Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

ΔΕΗ: Στο 5,57% το ποσοστό ιδίων μετοχών

 

ΔΕΗ: Στο 5,57% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Στο 5,5796% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό ιδίων μετοχών της ΔΕΗ, μετά την αγορά 140.000 μετοχών της μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 09.05.2024 μέχρι και 15.05.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 140.000 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 21.313.959 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,5796% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αρχειοθήκη ιστολογίου