Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Σε λειτουργία ο νέος κόμβος καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ


Μία σημαντική πρωτοβουλία με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και συνεργειών για ένα πιο ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ο νέος Κόμβος Καινοτομίας που εγκαινιάζει ο ΑΔΜΗΕ.

Αποστολή του Κόμβου Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων, κάθε μία με τους δικούς της στόχους, κίνητρα συμμετοχής και αναμενόμενα αποτελέσματα, για την κάλυψη όλου του φάσματος των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Διαχειριστής.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου, ο ΑΔΜΗΕ διοργανώνει το πρώτο Πρόγραμμα Καινοτομίας IPTO Innovation Challenge, απευθύνοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα και καινοτόμες ομάδες ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων καινοτομίας για τις παρακάτω θεματικές:

  • Καινοτομία στη Συντήρηση Πυλώνων: Ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της κατάστασης των μεταλλικών μερών των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Καινοτομία στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για εργασία στο πεδίο σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εφαρμογής εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR).

Τα ενδιαφερόμενα σχήματα μπορούν από σήμερα, 23 Μαΐου 2024, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω του συνδέσμου https://innovation.admie.gr/open-call/.

Οι επικρατέστερες προτάσεις θα αξιολογηθούν στο τέλος Ιουλίου από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν αρμόδια στελέχη του ΑΔΜΗΕ και εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες.

Οι δύο ομάδες που θα διακριθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πιλοτική εφαρμογή των λύσεων που ανέπτυξαν (Proof of Concept) σε συνεργασία με τον Διαχειριστή, κατόπιν σύναψης σύμβασης αξίας έως 20.000 ευρώ έκαστη.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ μετασχηματίζεται σε έναν οργανισμό υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Γι’ αυτό, ο Κόμβος Καινοτομίας που ιδρύσαμε φιλοδοξούμε να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων και υποβολής ιδεών με κέντρο βάρους τον Διαχειριστή, για σύνθετες επιχειρησιακές προκλήσεις που απαιτούν αναδυόμενες τεχνολογίες και πρωτοποριακές προσεγγίσεις. Με στόχο να βρίσκεται πάντα εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις της εποχής, ο ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού».

Αρχειοθήκη ιστολογίου