Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Σε διαβούλευση το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ΔΕΔΔΗΕ – Θα ισχύει για 4 + 4 χρόνια – Ανοίγει ο δρόμος για το νέο business plan

Θοδωρής Παναγούλης
Με βασικό χαρακτηριστικό ότι θα προβλέπει κίνητρα για την επίτευξη στόχων προς όφελος της ενεργειακής αγοράς και των καταναλωτών (κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μείωση των απωλειών, μείωση των λειτουργικών δαπανών, βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και ότι θα ισχύει για 4 χρόνια, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο που θα υπολογίζεται το έσοδο για άλλα 4, βγαίνει σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ εντός των ημερών το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.
Στόχος είναι, μετά τα σχόλια της αγοράς επί του προτεινόμενου πλαισίου, να οριστικοποιηθεί σε τελική απόφαση, έτσι ώστε στη συνέχεια να «κλειδώσει» ο ΔΕΔΔΗΕ το νέο business plan του, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση επενδύσεων και την πρόσληψη περί των 1000 νέων εργαζομένων.

Ειδκότερα, το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα «βγάλει» η ΡΑΕ θεσπίζει μεθοδολογία υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου του ΕΔΔΗΕ, η οποία στοχεύει στην ομαλή μετάβαση από το ισχύον καθεστώς, σε νέο.
To ισχύον καθεστώς εστιάζει στην κάλυψη του κόστους (cost plus system) του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ το προτεινόμενο καθεστώς, παρέχει κίνητρα για την βελτίωση της απόδοσής του (performance based system). Ειδικότερα δημιουργούνται ευνοικότερες συνθήκες για επενδύσεις, παρέχοντας κίνητρα για την προώθηση έργων ανανέωσης και καινοτομίας τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αξιοπιστία και ασφαλή λειτουργία του δικτύου διανομής, την ποιότητα του ρεύματος και ταυτόχρονα θα μειώσουν το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, η συζητούμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο με τρεις διακριτές περιόδους: το Ρυθμιστικό Έτος 2020, την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024 και τη δεύτερη Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2028, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή στο νέο καθεστώς.
Πηγές αναφέρουν, πως όσο πιο γρήγορα εγκριθεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρωθεί το business plan του ΔΕΔΔΗΕ και θα αρχίσουν να τρέχουν οι επενδύσεις.
Αρχικός στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος και της οικονομίας, δεύτερος στόχος ωστόσο είναι, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ο Διαχειριστής να είναι έτοιμος να ιδιωτικοποιηθεί. Κλειδί για την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων επενδυτών είναι να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Την πρώτη παρουσίαση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου 2020-2028 έκανε προ δύο περίπου εβδομάδων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος.
Το επιχειρησιακό σχέδιο ενσωματώνει και εξειδικεύει τη στρατηγική για τα δίκτυα διανομής που προβλέπει το business plan της μητρικής ΔΕΗ, θα «κλειδώσει», δε, οριστικά, όταν είναι απολύτως σαφείς οι «όροι του παιχνιδιού».
Βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Μάνος είναι η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και παράλληλα η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους (συντήρηση και λειτουργία δικτύου κ.λπ.)., ενώ στην πενταετία προβλέπεται να γίνουν περί τις 1.000 προσλήψεις που θα αρχίσουν από φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη συνεχή μείωση των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός Διαχειριστής έφτασε να είναι ο μοναδικός στην Ε.Ε. που βλέπει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση να μειώνεται κάθε χρόνο αντί να αυξάνει. Και τούτο διότι οι νέες επενδύσεις (που αυξάνουν τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση) ήταν ετησίως μικρότερες από το ύψος των αποσβέσεων των παλιών έργων (που μειώνουν τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση).
Όσον αφορά το είδος των επενδύσεων, βασικός άξονας των προβλέψεων του νέου business plan είναι αφενός μεν να ικανοποιούνται οι στόχοι του ΕΣΕΚ, αφετέρου να επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία του συστήματος, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές με αυξήσεις τελών προκειμένου να ανακτηθούν τα κεφάλαια που απαιτείται να επενδυθούν.
Οι επενδύσεις αφορούν έργα αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου με τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες που δημιουργεί η μεγάλη επέκταση των ΑΠΕ και μάλιστα η διασπορά τους στο δίκτυο, επίσης οι ανάγκες για σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, καθώς βεβαίως και το φιλόδοξο project της ηλεκτροκίνησης.
Όλες οι επενδύσεις σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του δικτύου, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και συνολικά την εγκατάσταση τεχνολογιών έξυπνης διαχείρισης των δικτύων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου