Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – ΣυνάδελφοιΤην Πέμπτη 21 /05 /2020 και ώρα: 11 .00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:1.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 – 31.03.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

   Σημείωση: Οι επενδύσεις παρουσιάζονται ελαφρά καλύτερες από το αντίστοιχο τρίμηνο του

  2019.

 Έγινε εκτενής συζήτηση με κύρια αναφορά την επιτάχυνση των επενδύσεων και τις

 ιδιαίτερα αυξημένες κλοπές των μετασχηματιστών. 2.Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ-513903/24.7.2019 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου Cu.

   Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ.513903/24.07.2019, με ανοικτή διαδικασία, για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου, Cu, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 9.316.295,00 ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Ανάθεση στην εταιρία IBM Hellas Α.Ε της παροχής αδειών χρήσης λογισμικού, της παροχής με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainframe z Series και υποσύστημα δίσκων) για τη φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού του Συστήματος ΕΡΜΗΣ, της παροχής υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗΣ και της συντήρησης λογισμικού κατασκευής IBM. Συζήτηση και λήψη απόφασης. μού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας IBM Hellas Α.Ε, ως Προσωρινού Αναδόχου για την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, την παροχή με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainfraime z Series και υποσύστημα δίσκων) για την φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ του ΔΕΔΔΗΕ, την παροχή υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗΣ και τη συντήρηση λογισμικού κατασκευής IBM έναντι συνολικού τιμήματος 6.211.208.24€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με έναν οικονομικό φορέα χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην εταιρεία IBM Hellaws Α.Ε. σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 3 έτη από 1/7/2020 έως 30/6/2023.

Σημείωση: Έκανα αναφορά στην αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των προσλήψεων του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ 7/Κ, όπως και την άμεση υλοποίηση  για νέες προσλήψεις καθώς αρκετές μονάδες μας λειτουργούν οριακά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου