Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

«Γκρίνια» της ΔΕΗ για τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας και στελεχών της

Γιάννα Παπαδημητρίου

Ιδιαίτερο πονοκέφαλο, αλλά και «γκρίνια», φαίνεται να προκαλούν στη διοίκηση της ΔΕΗ οι εκκρεμοδικίες, οι αλλεπάλληλες καταγγελίες και άλλες νομικές ενέργειες σε βάρος στελεχών του Ομίλου. 
Μάλιστα, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της ΔΕΗ, τέτοιες ενέργειες συχνά εμφορούνται από «ταπεινά ελατήρια».
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Οικονομική Έκθεση για το α΄εξάμηνο του 2020, η ΔΕΗ «πλήττεται από ανταγωνιστές, προμηθευτές, πελάτες, ιδιοκτήτες εκτάσεων γης-οι οποίες εφάπτονται των ιδιοκτησιών του Ομίλου-μέσα ενημέρωσης, ακτιβιστές, καθώς και από απλούς πολίτες, οι οποίοι προβαίνουν σε καταγγελίες (ακόμη και προς εισαγγελικές αρχές) σχετικά με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου».

Η διοίκηση της ΔΕΗ, μάλιστα, υπονοεί ότι συχνά υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, καθώς «δημοσιεύματα που εμπεριέχουν καταγγελίες και αιτιάσεις για τη διάπραξη δήθεν παρανόμων πράξεων στελεχών του Ομίλου, συχνά συνεπάγονται την περαιτέρω διερεύνησή τους από τις Εισαγγελικές Αρχές μέσω προκαταρκτικής εξέτασης».
Η ΔΕΗ σημειώνει ότι «αυτού του είδους οι πρακτικές εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι οι Εισαγγελικές Αρχές και το κοινό αίσθημα ευαισθητοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο σε διερεύνηση τέτοιου είδους καταγγελιών, στρεφόμενων ιδιαίτερα εναντίον εταιρειών, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχος και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος».
Παρότι συνήθως καταλήγουν «σε θέση της διερευνώμενης υπόθεσης στο αρχείο, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, ή σε απαλλακτικά βουλεύματα», και παρά το γεγονός ότι «καμία από τις δικαστικές έρευνες που αφορούσαν στον Όμιλο και στα διευθυντικά στελέχη του δεν κατέληξε σε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου», όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, τέτοιες διαδικασίες επισείουν κινδύνους με ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις στην δραστηριότητά του Ομίλου. 
Όπως τονίζεται στην έκθεση, τέτοιες «δικαστικές έρευνες και νομικές διαδικασίες ενίοτε επιδρούν αρνητικά στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, δεδομένου ότι τα διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στις προαναφερθείσες έρευνες δαπανούν μεγάλο χρόνο από τις δραστηριότητές τους αλλά και πόρους. Οι έρευνες αυτές, εξάλλου, μπορεί να λειτουργούν σε βάρος της φήμης του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας».
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στον εκνευρισμό της ΔΕΗ, ο οποίος διαφαίνεται και από τις διατυπώσεις στις σχετικές αναφορές στην έκθεση, με τη διοίκησή της να επιθυμεί να ξεμπερδεύει όσο το δυνατόν περισσότερο από τέτοιες υποθέσεις, που μόνο νέα προβλήματα και «πονοκεφάλους» της προσθέτουν. energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου