Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Πράσινο φως από ΥΠΕΝ στους περιβαλλοντικούς όρους του ΚΥΤ Αράχθου

energypress.gr

Πράσινο φως από ΥΠΕΝ στους περιβαλλοντικούς όρους του ΚΥΤ Αράχθου

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο αναβάθμισης του ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 400/150kV και του Σταθμού Μετατροπής Συνεχούς-Εναλλασσόμενου Ρεύματος.

Το έργο αφορά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου 400/150kV (ανοιχτού τύπου), καθώς και στις εγκαταστάσεις του σταθμού μετατροπής Συνεχούς Ρεύματος σε Εναλλασσόμενο (ΣΡ/ΕΡ), συνολικής έκτασης 282 περίπου στρεμμάτων, στα όρια του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας.

Διασυνδέει το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των 400 kV με αυτό των 150 kV, εξασφαλίζοντας τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) των 150 kV/ΜΤ και να διανεμηθεί μέσω του δικτύου διανομής προς κατανάλωση, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία και την ευστάθεια του Συστήματος. Επίσης, αποτελεί ενεργειακό κόμβο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με το αντίστοιχο Ιταλικό.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

1.2.1 Τμήμα Υπερυψηλής Τάσης 400 kV: Περιλαμβάνει τις κυψέλες Γραμμών Μεταφοράς 400 kV, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες πρόσδεσης των Γραμμών Μεταφοράς 400 kV στο ΚΥΤ, τους ζυγούς 400 kV και τις κυψέλες αυτομετασχηματιστών 400 kV, που είναι οι μονάδες σύνδεσης των αυτομετασχηματιστών στους ζυγούς 400 kV.

1.2.2. Τμήμα Αυτομετασχηματιστών 400/150/30 kV: Διασυνδέει τους ζυγούς 400 kV και 150 kV επιτρέποντας τη διαμεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο των 400 kV προς το δίκτυο των 150 kV και αντίστροφα.

1.2.3. Τμήμα Υψηλής Τάσης 150 kV: Περιλαμβάνει τις κυψέλες Γραμμών Μεταφοράς 150 kV οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες πρόσδεσης των Γραμμών Μεταφοράς 150 kV στην πλευρά 150 kV του ΚΥΤ,τους ζυγούς 150 kV, τις κυψέλες αυτομετασχηματιστών 150 kV και τις κυψέλες μετασχηματιστών 150 kV, που αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες σύνδεσης των μετασχηματιστών ισχύος στους ζυγούς 150 kV.

1.2.4. Τμήμα Μέσης Τάσης 20 kV: Περιλαμβάνει τις κυψέλες Γραμμών Διανομής 20 kV, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες πρόσδεσης των Γραμμών 20 kV στον Υποσταθμό υποβιβασμού του ΚΥΤ, τις κυψέλες προστασίας, μετρήσεων και ελέγχου και τους ζυγούς 20 kV.

1.2.5. Τμήμα Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ: Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας από Εναλλασσόμενο Ρεύμα σε Συνεχές στα πλαίσια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας

Αρχειοθήκη ιστολογίου