Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ: Νέος ηλεκτρικός «χώρος» 5 Γιγαβάτ έως το 2025 για ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής

 energypress.gr

Νέος ηλεκτρικός «χώρος» 5 Γιγαβάτ έως το 2025 για ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής – Επιπλέον 2 Γιγαβάτ μέχρι το 2030

Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ είναι να αυξήσει μέχρι το 2025 στα 13,5 Γιγαβάτ τη χωρητικότητα του δικτύου διανομής για τη λειτουργία μονάδων ΑΠΕ, υπερκαλύπτοντας επομένως ήδη από τότε τον στόχο που θα θέτει το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ για το 2030. Αυτό επισήμανε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, Δημήτρης Βράνης, στην τοποθέτησή του στη θεματική συζήτηση για την πορεία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών αποθήκευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των μελών της ΠΟΣΠΗΕΦ, το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με τον κ. Βράνη, ο στόχος που θέτει το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ για την «πράσινη» διείσδυση έως το 2030, με βάση τη μέση τιμή των τριών σεναρίων του, είναι το 2030 να συμμετέχουν στο εγχώριο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής «πράσινες» μονάδες συνολικής ισχύος 25 Γιγαβάτ. Εκτιμώντας ότι από αυτό το χαρτοφυλάκιο το 50% θα συνδέεται στη μέση και τη χαμηλή τάση, προκύπτει ότι το δίκτυο διανομής θα πρέπει να «φιλοξενεί» έργα 12,5 Γιγαβάτ. 

Επομένως, η ενίσχυση του ηλεκτρικού «χώρου» στα 13,5 Γιγαβάτ έως το 2025, που είναι το σχέδιο του Διαχειριστή, «μεταφράζεται» σε υπερκάλυψη κατά 8% του στόχου του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ ήδη από τα μέσα της 10ετίας. Στο διάστημα 2025-2030, ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει να αυξήσει έτι περαιτέρω τον ηλεκτρικό «χώρο», προσθέτοντας 2 Γιγαβάτ διαθέσιμης δυναμικότητας, ώστε να φτάσει τα 15,5 Γιγαβάτ. 

Υπό ανάπτυξη έργα 2 Γιγαβάτ

Όπως ανέφερε το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο δίκτυο διανομής σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 6,5 Γιγαβάτ. Παράλληλα, υπό ανάπτυξη βρίσκονται 7.000 «μικρά» έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος περίπου 2 Γιγαβάτ. Η συντριπτική πλειονότητα αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ οι 5.300 σταθμοί ανήκουν σε αυτοπαραγωγούς, με συνολική ισχύ περίπου 400 Μεγαβάτ. 

Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης από τον Διαχειριστή, ή έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης, και τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024. Αυτό σημαίνει πως σε λιγότερο από μία 2ετία από σήμερα, το portfolio ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής θα ενισχυθεί στα 8,5 Γιγαβάτ. 

Την ίδια στιγμή, ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει μέχρι το 2025 να διευρύνει τον διαθέσιμο «χώρο» κατά 5 Γιγαβάτ, που θα διατεθεί για νέες μονάδες ΑΠΕ. Από αυτή την επιπλέον ισχύ, τα 2 Γιγαβάτ θα αφορούν μικρά έργα Net Metering (μικρότερης ισχύoς από 10 κιλοβάτ), τα οποία σύμφωνα με την πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΝ, έχουν δεσμευθεί αποκλειστικά για εφαρμογές ενεργειακού συμψηφισμού. 

Χώρος» 15,5 Γιγαβάτ το 2030 

Επιπλέον «χώρος» 1 Γιγαβάτ θα προέλθει από αναβάθμιση των υποσταθμών του δικτύου, είτε με την εγκατάσταση νέων υποσταθμών είτε με την επαύξηση υφιστάμενων. Επίσης, άλλα 2 Γιγαβάτ θα προέλθουν από έργα του ΔΕΔΔΗΕ για την επαύξηση του ορίου βραχυκύκλωσης. 

Σύμφωνα με τον κ. Βράνη, η εκτίμηση του Διαχειριστή είναι θα υπάρξει άμεση αξιοποίηση από ενδιαφερόμενους αυτού του επιπλέον ηλεκτρικού «χώρου». Έτσι, από τα 5 Γιγαβάτ που θα είναι διαθέσιμα, τουλάχιστον τα 3,5 Γιγαβάτ θα «κλειδώσουν» μέχρι και το 2025 από παραγωγούς ΑΠΕ. 

Από τα μισά της 10ετίας και έως το τέλος της, ο Διαχειριστής θα «απελευθερώσει» επιπλέον χώρο 2 Γιγαβάτ, και πάλι με νέα έργα σε υποσταθμούς (προσθήκη νέων και επαυξήσεις υφιστάμενων). Όπως επισήμανε το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, αυτό σημαίνει πως η χωρητικότητα του δικτύου το 2030 θα ξεπερνά κατά 24% τον στόχο του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ.  

Αρχειοθήκη ιστολογίου