Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΗ: Στο 1,9% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό ιδίων μετοχών

 

ΔΕΗ: Στο 1,9% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 09.02.2023 μέχρι και 15.02.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 134.000 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 7.503.604 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,9643% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Αρχειοθήκη ιστολογίου