Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Με αυτόματα συστήματα παρακολούθησης εκσυγχρονίζει το δίκτυο μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ

 

Με αυτόματα συστήματα παρακολούθησης εκσυγχρονίζει το δίκτυο μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ

Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών OLMS που θα διευκολύνουν το έργο του σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης που έχει καταστρώσει.

Στόχος είναι η μείωση του χρόνου στη διάγνωση προβλημάτων και η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος μέσω της χρήσης αυτόματων συστημάτων παρακολούθησης.

Η εφαρμογή τους προβλέπεται να επεκταθεί σε μια σειρά παγίων του διαχειριστή, συγκεκριμένα τα εξής:

› Αυτομετασχηματιστές (ΑΜΣ), 400/150/30 kV
› Διακόπτες Ισχύος (ΔΙ) 400 kV και 150 kV
› Αυτεπαγωγές (ΑΥΤ) 400 kV, 150 kV και 30 kV
› Συστοιχίες Συσσωρευτών (ΣΣ)
› Καλωδιακές Γραμμές ΥΤ 150 kV
› Πύλες GIS

Ένα παράδειγμα είναι η εκμετάλλευση των αισθητήρων στις γραμμές των 150 kV, όπου οπτικές ίνες που τρέχουν παράλληλα με τα καλώδια θα μπορούν να λειτουργούν ως αισθητήρες θερμοκρασίας ώστε να είναι εφικτή η επέμβαση πριν αστοχήσει κάποιο τμήμα των Καλωδιακών Γραμμών.

Επίσης, συστήματα μονωτήρων διέλευσης θα προσφέρουν τιμές σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το ρεύμα διαρροής, τη θερμοκρασία, τη φασική τάση και την τάση γραμμής.

Ήδη τα πρώτα δύο συστήματα OLMS εγκαταστάθηκαν προ τριετίας σε ΑΜΣ. Ένα παράδειγμα από το πως βλέπει ο ΑΔΜΗΕ τα πολυάριθμα δεδομένα που προσφέρουν αυτά τα συστήματα είναι στην εξής εικόνα:

 

σα

 https://energypress.gr/news/me-aytomata-systimata-parakoloythisis-eksyghronizei-diktyo-metaforas-o-admie

Αρχειοθήκη ιστολογίου