Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Υπεραξία 141,5 εκατ. ευρώ για ΔΕΗ από την απόσχιση της «Μεταλιγνιτικής»


Υπεραξία 141,5 εκατ. ευρώ για ΔΕΗ από την απόσχιση της «Μεταλιγνιτικής»

Υπεραξία 141,5 εκατ. ευρώ εμφανίζει η ΔΕΗ +0,24% από την αποτίμηση σε εύλογη αξία λιγνιτικών πεδίων και κτηρίων, τα οποία αποσχίει και εισφέρει στη Μεταλιγνιτική ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το Δημόσιο.

Η σύμβαση, που κυρώθηκε με νόμο (4956/2022), προβλέπει ότι η ΔΕH θα συστήσει την εταιρεία «Μεταλιγνιτική ΑΕ», στην οποία θα μεταβιβάσει, τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων

Ζ.ΑΠ. Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης. Για την έγκριση απόσχισης και εισφοράς έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της ΔEΗ στις 30 Μαρτίου.

Ο κλάδος περιλαμβάνει 97 χιλ. στρέμματα, τα οποία αποτιμήθηκαν από την Grant Thornton σε 152 εκατ. ευρώ καθώς και κτήρια/τεχνικά έργα αποτίμησης 10,17 εκατ. ευρώ. Η λογιστική αξία των εδαφικών εκτάσεων στα βιβλία της ΔΕH ανέρχεται σε 20,45 εκατ. ευρώ και των κτηρίων σε 171,8 χιλ. ευρώ. Προκύπτει επομένως υπεραξία 141,55 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της «Μεταλιγνιτική» θα μεταβιβαστούν στη Μετάβαση ΑΕ, με χρονικό ορίζοντα τον Αύγουστο του 2025 όταν και προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Τμηματική θα είναι και η καταβολή του ανταλλάγματος καθώς η Μετάβαση θα αναλάβει να εξοφλεί τα τιμολόγια των εργολάβων και προμηθευτών, οι οποίοι θα υλοποιούν τις εργασίες αποκατάστασης, έχοντας συμβληθεί στις σχετικές συμβάσεις της ΔΕH ως τρίτο μέρος.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος καθώς και η ευθύνη αποκατάστασης παραμένουν στη ΔEΗ. Η τελευταία μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και της εξόρυξης λιγνίτη για όσο επιτρέπεται στις συγκεκριμένες εκτάσεις η λιγνιτική δραστηριότητα βάσει του ΕΣΕΚ ως εκάστοτε ισχύει.

Υ.Γ.: Ο κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης θα ταξινομηθεί στα διακρατούμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία της ΔΕH στα αποτελέσματα Δ' τριμήνου.

 

www.euro2day.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου