Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΡΑΕ: Εγκρίθηκαν οι χρεώσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 2016

Η ΡΑΕ ενέκρινε σήμερα τα τιμολόγια χρήσης (Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για το 2016, ως ακολούθως:

Κατηγορία Χρέωση Ισχύος Χρέωση Ενέργειας (λεπτά €/ kWh)

Πελάτες ΥΤ 22.623 €/MW Ισχύος Χρέωσης/ έτος -

Πελάτες ΜΤ 1.236 €/MW Μεγίστης Μηνιαίως τιμής της Μέσης 

Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) -
Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί 0,14 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος 0,541 - 4 -

Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου) - 0,602

Λοιποί Πελάτες ΧΤ (συμπεριλαμβανομένων των ΦΟΠ) 0,55 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος 0,489 2.
Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες που..
εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των Πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή. Η ισχύς των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση άρχεται την 1 η Φεβρουαρίου 2016.
Επίσης, η ΡΑΕ ανακοίνωσε την Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) καθώς και την Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2015 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου