Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

ΥΠΕΝ: Αναρτήθηκε η απόφαση για την παράταση των έκτακτων μέτρων στη χονδρική και τη λιανική ρεύματος

 

ΥΠΕΝ: Αναρτήθηκε η απόφαση για την παράταση των έκτακτων μέτρων στη χονδρική και τη λιανική ρεύματος

Αναρτήθηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ για την παράταση μέχρι το τέλος του έτους, τόσο του μηχανισμού επιστροφής μέρος των εσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή, όσο και του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού των τιμολογίων ρεύματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια, αποφασίζεται:

  • Η παράταση της περιόδου ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185)

  • Η παράταση της περιόδου ισχύος της μη εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση, ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής

Αρχειοθήκη ιστολογίου