Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Αναλυτική παρουσίαση των έργων του ΔΕΔΔΗΕ που θα επιτρέψουν περισσότερη διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο


Αναλυτική παρουσίαση των έργων του ΔΕΔΔΗΕ που θα επιτρέψουν περισσότερη διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο

Σημαντικές επενδύσεις και επιμέρους έργα περιλαμβάνει το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποσυμφορηθεί το δίκτυο ηλεκτρισμού και να μπορέσει να ενσωματώσει περισσότερες ΑΠΕ, ώστε να γίνει εφικτός ο στόχος της χώρας μας για το 2030.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο ανάπτυξης 2022-2026 που δημοσιεύτηκε, προβλέπονται τα εξής έργα, τα οποία αφορούν την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ:

Κ/Δ Κερατέας

Το Κ/Δ Κερατέας αναμένεται να συμβάλει στην αποφόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής. Στο νέο Κ/Δ προβλέπεται η εγκατάσταση 3 Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και οι αναγκαίοι πίνακες ΜΤ.

Ανακατασκευή Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Εδεσσαίου

 Το έργο είναι αναγκαίο για την κατάργηση χρήσης παγίων της ΔΕΗ/Παραγωγής καθώς και για τη βελτιστοποίηση του Δικτύου και θα υποβοηθήσει την ένταξη πρόσθετου δυναμικού από ΑΠΕ, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αριδαίας όπου καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για ΥΗΣ.

Επαύξηση Υ/Σ Γρεβενών

Επαύξηση του Υ/Σ Γρεβενών με αντικατάσταση των δύο (2) Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA από δύο (2) Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA. 

Επαύξηση Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Στράτου

Ο Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Στράτου εξυπηρετεί τα φορτία της πόλης του Αγρινίου καθώς και τα αρδευτικά φορτία της ευρύτερης αγροτικής περιοχής. Το μέγιστο του Υ/Σ ανήλθε το έτος 2021 στα 25,5 MW, παρά τον ιδιαίτερο μεγάλο όγκο ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα στο Δίκτυο. Η επαύξηση του Υ/Σ με προσθήκη δεύτερου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA είναι αναγκαία, καθώς η παραλαβή των φορτίων από τους παρακείμενους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, σε περίπτωση βλαβών του πρωτεύοντος εξοπλισμού του εν λόγω Υ/Σ, είναι δυσχερής. Επιπλέον, εξαιτίας της σημαντικής διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ, η στάθμη βραχυκύκλωσης στους ζυγούς ΜΤ έχει αγγίξει τη στάθμη σχεδιασμού.

Ανακατασκευή και Επαύξηση ΚΥΤ Αράχθου

προκύπτει ως το πλέον κατάλληλο έργο ενίσχυσης η προσθήκη 3ου Μ/Σ ισχύος 40/50 ΜVA στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ εντός του ΚΥΤ Αράχθου με την ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. 

Επαύξηση Υ/Σ Ιωάννινα Ι

προκρίνεται ως το δεύτερο πιο κρίσιμο έργο η ενίσχυσή του με τρίτο Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ.

Υ/Σ Αμφιλοχία ΙΙ

Ο εν λόγω Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ θα κατασκευαστεί από Παραγωγό για τη σύνδεση ΑΠΕ και μετά την κατασκευή του θα περιέλθει στην κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ. Θα περιλαμβάνει δύο Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ Οινοφύτων

Η επαύξηση του Υ/Σ Οινοφύτων περιλαμβάνει αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 40/50 MVA. Η επαύξηση απαιτείται για την κάλυψης της ζήτησης και θα συνδράμει στην δυνατότητα ένταξης πρόσθετου δυναμικού από ΑΠΕ, όπου καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για σύνδεση νέων αιτήσεων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή Αυλώνα-Ωρωπού. 

Επαύξηση Υ/Σ Ολυμπιακού Χωριού

Ο εν λόγω Υ/Σ είναι υψηλά φορτισμένος. Η επαύξηση δρομολογείται για την κάλυψης της μελλοντικής ζήτησης, καθώς έχει ζητηθεί από επενδυτές η διερεύνηση της δυνατότητας του Δικτύου να τροφοδοτήσει νέα Data Centers στην ευρύτερη περιοχή, με ισχύ μεγαλύτερη των 10MW ανά παροχή και απαιτήσεις για εναλλακτικές δυνατότητες τροφοδότησης από διαφορετικά Κ/Δ. Η επαύξηση περιλαμβάνει προσθήκη τρίτου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA. 

Επαύξηση ΚΥΤ Τρικάλων

Επαύξηση του Υ/Σ ΚΥΤ Τρικάλων με εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης και αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Υ/Σ Θήρας

Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ 150/20kV στο πλαίσιο της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά στη διασύνδεση της Νήσου της Θήρας, με το ΕΣΜΗΕ με βάση το Πόρισμα της επιτροπής ΡΑΕ επί της οικονομικότητας της ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ στην περιοχή των Κυκλάδων. Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων Νήσων και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα).

Υ/Σ Μήλου

Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ 150/20kV στο πλαίσιο της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά στη διασύνδεση της Νήσου της Μήλου, με το ΕΣΜΗΕ με βάση το Πόρισμα της επιτροπής ΡΑΕ επί της οικονομικότητας της ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ στην περιοχή των Κυκλάδων. Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων Νήσων και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα).

Επαύξηση Υ/Σ Καλλιστηρίου

Η επαύξηση του Υ/Σ με εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA απαιτείται λόγω των αυξημένων φορτίων της περιοχής, ενώ συμβάλλει στην ένταξη πρόσθετου δυναμικού ΑΠΕ. Επισημαίνεται ότι, λόγω κορεσμού στο δίκτυο της Πελοποννήσου, υπάρχει περιορισμός σύνδεσης νέων ΑΠΕ στους άλλους όμορους Υ/Σ 150/20kV, δηλαδή στους Υ/Σ Μάνδρας, Μεγάρων και Ασπροπύργου.

Επαύξηση Υ/Σ Σκύδρας

Η επαύξηση του Υ/Σ με εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA δρομολογείται, ως άμεση λύση μέχρι την ανακατασκευή του Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Εδεσσαίου. Το έργο θα συμβάλει την βελτιστοποίηση του δικτύου και την αύξηση της ένταξης πρόσθετου δυναμικού από ΑΠΕ, όπου καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον.

Επαύξηση Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαΐδας ΙΙ)

Η επαύξηση με αντικατάσταση των 2 Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με 2 Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Μεγάρων

Η επαύξηση του Υ/Σ Μεγάρων περιλαμβάνει αντικατάσταση 3 Μ/Σ 20/25 MVA με Μ/Σ 40/50 MVA, καθώς και επέκταση της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Μαγικού

Η επαύξηση του Υ/Σ Μαγικού περιλαμβάνει προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Σπερχειάδας

Η επαύξηση του Υ/Σ Σπερχειάδας περιλαμβάνει προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ

Επαύξηση Υ/Σ εντός ΚΥΤ Μελίτης

Η επαύξηση περιλαμβάνει προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Δομοκού

Επαύξηση του Υ/Σ Δομοκού με αντικατάσταση των δύο (2) Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA από δύο (2) Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA με ταυτόχρονη ανάπτυξη επιπλέον οκτώ (8) Πυλών ΜΤ (από τέσσερις (4) ανά Μ/Σ). To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Φλώρινας

Η επαύξηση του Υ/Σ Φλώρινας περιλαμβάνει αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 40/50 MVA – επέκταση της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ΜΤ και την αύξηση της ένταξης δυναμικού από ΑΠΕ.

Ανακατασκευή και Επαύξηση Υ/Σ εντός του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Κατασκευή δύο (2) νέων πυλών ΜΣ ισχύος 20/25 MVA με ταυτόχρονα πλήρη ανακατασκευή των Ζυγών ΜΤ και απόδοση πέντε (5) πυλών ΜΤ σε κάθε Μ/Σ.

Επαύξηση Υ/Σ Αγιάς

Ο εν λόγω Υ/Σ, τροφοδοτεί το σύνολο των φορτίων της παραλίας Αγιάς καθώς και μέρος των φορτίων της ΒΙΠΕ Λάρισας, τα οποία κατά της θερινούς μήνες αυξάνονται σημαντικά. Συνεπώς η επαύξηση κρίνεται άκρως αναγκαία, αφενός από πλευράς εφεδρείας, αφετέρου για την αποδοτικότερη διαχείριση των φορτίων. Επιπλέον, το έργο θα συμβάλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Αμφίπολης

Επαύξηση του Υ/Σ Αμφίπολης με εγκατάσταση ενός επιπλέον Μ/Σ 40/50 MVA και επέκταση της πλευράς ΜΤ. To έργο απαιτείται λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης και αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Επαύξηση Υ/Σ Λαμίας

Επαύξηση του Υ/Σ Λαμίας με εγκατάσταση ενός επιπλέον Μ/Σ 40/50 MVA και ανάπτυξη επιπλέον πυλών ΜΤ. To έργο απαιτείται λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης και θα συμβάλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Νέος Υ/Σ Προσωτσάνης

Ο εν λόγω Υ/Σ προτείνεται να εγκατασταθεί ανάμεσα στους Υ/Σ Δράμας και Νευροκοπίου μετά τον Ξηροπόταμο και τη ΒΙΠΕ Δράμας, στην περιοχή του Σταυρού Δράμας . Ο νέος Υ/Σ θα παραλάβει άμεσα φορτίο της τάξης των 17 MVA από τους γειτονικούς Υ/Σ και θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό του αριθμού των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασής τους λόγω μεγάλου μήκους των υφιστάμενων γραμμών ΜΤ καθώς και στη δυνατότητα απένταξης σταθμών ΑΠΕ από τον Υ/Σ Δράμας, ώστε να δοθεί εκ νέου περιθώριο ένταξης νέων σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο ΜΤ του υπόψη Υ/Σ και στην αναδιάταξη του προβλεπόμενου τρόπου σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στον Υ/Σ Νευροκοπίου.

ΚΥΤ Φιλίππων

Εγκατάσταση νέου Μ/Σ ισχύος στη θέση του κατεστραμμένου από παλαιότερη πυρκαγιά.

Ανακατασκευή Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Λούρου

Με την ανακατασκευή του Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ θα βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη του δικτύου ΜΤ και η αξιοπιστία τροφοδότησης, ενώ επιπρόσθετα θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης περαιτέρω δυναμικού ΑΠΕ στον Υ/Σ, η οποία υπό τα τρέχοντα δεδομένα έχει εξαντληθεί.

 

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου