Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Φορτσάρουν δυο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας


της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου 

Με πρόσθετη κεφαλαιακή και χρηματοδοτική ενδυνάμωση φορτσάρουν οι εργασίες κατασκευής των δύο νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στο βόρειο σύστημα της χώρας.

Οι μέτοχοι της Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., (ΔΕΗ 51%, ΔΕΠΑ Εμπορίας, 29% και Damco Energy, 20%) ενέκριναν πρόσφατα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και παράλληλα την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, για τη χρηματοδότηση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ονομαστικής ισχύος 840 MW, στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης.

Από την άλλη πλευρά, η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Α.Ε., σύμπραξη 50-50% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, προχώρησε κι αυτή πρόσφατα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με τις εργασίες κατασκευής της μονάδας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 877 MW, στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο σταθμός της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής θα είναι η δεύτερη καινούρια μονάδα που θα ενισχύσει το ελληνικό σύστημα, με εκτιμώμενη λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Θα έχει προηγηθεί ως τα τέλη του 2023 η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας της Mytilineos, ισχύος 826 MW, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, έχοντας ήδη στηρίξει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του καύσωνα, τον Ιούλιο.

Η τρίτη, καινούρια, μονάδα, αυτή της Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2025. Τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα καταστεί δυνατή και η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Άλλωστε, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η Πτολεμαΐδα V, της ΔEΗ, που προγραμματίζεται να μετατραπεί σε φυσικού αερίου, αφού πρώτα λειτουργήσει ως λιγνιτική μονάδα, με την εμπορική λειτουργία της να δρομολογείται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 2.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής διαμορφώνεται σε 24.080.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.408.000 μετοχές.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πλευρά της Motor Oil, οι εργασίες της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και τα ηλεκτρομηχανολογικά εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί οι δύο γεννήτριες του αεριοστροβίλου και του ατμοστροβίλου.

Πρόσφατα παραδόθηκε στο έργο ο Μ/Σ ανύψωσης 400KV/18,5 KV/20 KV για τη διασύνδεση των γεννητριών με το ΚΥΤ 400 KV. Η εταιρία εκτιμά ότι ο αεριοστροβιλικός σταθμός συνδυασμένου κύκλου, μικτής ισχύος 876,6 MW, αποτελεί σημαντική επένδυση που θα θωρακίσει το ενεργειακό σύστημα της χώρας και θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία.

Να υπενθυμίσουμε ότι η συνολική επένδυση του έργου προϋπολογίζεται σε 375 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης

Στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 31,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία συμφώνησε, εξάλλου, με την Εθνική Τράπεζα την έκδοση κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 436,1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να καλύψει ποσοστό μόχλευσης 60-65%. Στις 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη άντληση ύψους 51,4 εκατ. ευρώ.

Στις 3 Ιουλίου η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης υπέγραψε σύμβαση και για την έκδοση υποτελούς μη εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 157,27 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχους τους τρεις μετόχους της εταιρίας, ως εισφορά ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του έργου. Το ποσό των 74,4 εκατ. ευρώ είχε ήδη καταβληθεί από τους μετόχους τον Φεβρουάριο, ως ποσό προοριζόμενο για έκδοση ομολογιακού δανείου.

Όπως αναφέρει η ΔEΗ στο ενημερωτικό σημείωμα των αποτελεσμάτων του 6μήνου, για την εξαγορά του 51% των μετοχών της Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης, τον Δεκέμβριο του 2022, κατέβαλε στη Damco Energy το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική επένδυση για τη μονάδα της Αλεξανδρούπολης προϋπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ. Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στον σταθμό αυτό θα έχει δυνατότητα καύσης και υδρογόνου σε ποσοστό έως 50%, με τον κατασκευαστή, την General Electric, να δουλεύει για να φτάσει στο 100%.

Η νέα μονάδα θα διασυνδεθεί με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ΚΥΤ Νέας Σάντας, Κιλκίς, σημείο κατάληξης της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς 400 KV με τη Βουλγαρία. Συνεπώς, στα σχέδια των μετόχων της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στις γειτονικές χώρες.

 euro2day.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου