Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Επιστολή του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ προς Σταθάκη: Κλείσιμο και κατάργηση 1.300 θέσεων εργασίας θα επιφέρει η πώληση των λιγνιτικών μονάδων


Κε Υπουργέ,
σε συνέχεια των προσπαθειών για την εξασφάλιση των εργαζομένων, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε ο Σύλλογος στην από 10.1.2018 συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ και δεδομένων των αλλεπάλληλων  ενεργειών μας που αποτυπώνονται με ακρίβεια στα α΄ έως ι΄ και τα ιστ΄, ιη΄, κα΄, κδ΄, κζ΄ σχετικά, ζητάμε την παρέμβασή σας,
προκειμένου να μας χορηγηθεί η ζητούμενη μελέτη Βιωσιμότητας (κζ΄ σχ.) των συσταθεισών νέων εταιρειών «Μεγαλόπολη ενεργειακή και Μελίτη ενεργειακή».
Σύμφωνα με επιστημονικές προσεγγίσεις των ειδικών,
1.      η Μελέτη Βιωσιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος
ώστε να διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά.
Αποτελεί διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και στάθμισης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων.
2.      οι Μελέτες Βιωσιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, τους παραγωγικούς συντελεστές της και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της.
3.      η Μελέτη Βιωσιμότητας των θυγατρικών εταιρειών θα πρέπει να περιλαμβάνει ή εναλλακτικά να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη ή ανάλυση κόστους ‐ οφέλους.
           Σκοπός συνήθως αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας.
4.      Τα μέρη της μελέτης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να είναι:
‐οι λειτουργικές πτυχές (θα έχει αποτέλεσμα η σχεδιασθείσα ενέργεια;)
‐οι οικονομικές πτυχές (κόστος και οφέλη της μητρικής και των εμπλεκομένων μερών)
‐οι τεχνικές πτυχές (μπορεί να υλοποιηθεί με τα υπαρκτά δεδομένα;)
5.      η σημαντικότερη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη από τους πιστωτές της ΔΕΗ ΑΕ, προκειμένου να αποδεχτούν μια συμφωνία στήριξης, είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξαρτηθεί άμεσα και από την πορεία των δύο προς πώληση νέων θυγατρικών εταιρειών.
6.      Τα αποτελέσματα της μελέτης καθορίζουν κατά πόσο η λύση είναι εφικτή από όλες τις παραπάνω απόψεις και κατά συνέπεια αν θα πρέπει να υλοποιηθεί και εάν ναι, με ποιες δικλείδες ασφαλείας. (π.χ. θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν λειτουργικά και να «επιβιώσουν» οι δύο εν λόγω νεοϊδρυθείσες  εταιρείες, με πολλαπλούς απαιτούμενους συντελεστές εφαρμογής, στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των συνεχών μεταβολών των ρυθμιστικών παραγόντων στο Κλάδο εν γένει της Ενέργειας και εάν ναι, τι θα απαιτηθεί για αυτό;).
Κατόπιν αυτών,
επισημαίνεται η έντονη ανησυχία του Συλλόγου για πιθανή εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης μέσω του ν. 4533/18, των εν λόγω λιγνιτικών μονάδων, σε διαδικασία προοδευτικού κλεισίματος αυτών και κατάργησης 1.300 θέσεων εργασίας με σοβαρές συνέπειες.
Επίσης,
υπογραμμίζεται η χαρακτηριστική στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην συμμορφώνεται, τόσο με τις επιταγές του νόμου, σύμφωνα με τα αναλυθέντα στις προαναφερόμενες σχετικές επιστολές του Συλλόγου όσο και των συστάσεων του Υπουργείου Εργασίας (Συμφιλιωτική επιτροπή), στάση η οποία όπως πολλάκις έχουμε διατυπώσει κατατείνει στην αρχικώς υποστηριζόμενη θέση μας περί μη νομιμότητας επί των πάσης φύσεως διαδικασιών απόσχισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου