Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΔΕΗ: Υπογράφτηκε η δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ για τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήμερα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους € 45 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης € 85 εκατ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.
Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί

στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.
Παναγιωτάκης: 200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για το 2019
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της τελετής υπογραφής της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ που έγινε παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης ανέφερε ότι χθες εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εθνικής τράπεζας η αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες ως το τέλος της εβδομάδας.
Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, το ύψος του κοινοπρακτικού δανείου ανέρχεται σε 1,475 δισεκ. ευρώ και όχι σε 1,3 δισ. όπως είχε αρχικά αναφέρει  στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την προηγούμενη βδομάδα. Επίσης, η ανοικτή χρηματοδοτική γραμμή που συμφωνήθηκε με τις τράπεζες για το 2019 ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.
Ο ίδιος δήλωσε παράλληλα ότι «ο ρόλος του Δικτύου Διανομής, καίριος για τη λειτουργία του τομέα του ηλεκτρισμού, καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός για την πράσινη ενέργεια και τη συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών και σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής είναι πολυτιμότατο περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της σημερινής δανειακής σύμβασης αποκτά εξαιρετική σημασία. Χαιρετίζοντας την υπογραφή της δεύτερης δόσης της δανειακής συμφωνίας των 45 εκ. ευρώ από το συνολικό δάνειο των 85 εκ. ευρώ, που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά μας, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΤΕπ είναι στρατηγικός επενδυτικός εταίρος της Επιχείρησης υποστηρίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα σε σχέση με έργα μεγάλης σημασίας σύμφωνα με το επιχειρησιακό της πλάνο για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και το περιβάλλον».
Taylor: Μεγάλη προϊστορία της ΕΤΕπ στην Ελλάδα
«Η επένδυση στις ενεργειακές υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τη χαρά να διαθέσει 85 εκ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων μετασχηματισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού, στην αύξηση της κατανάλωση ενέργειας που αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της παροχής αξιόπιστης ενέργειας σε εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης προϊστορίας της ΕΤΕπ ως προς τη στήριξη ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις διασυνδέσεις στα νησιά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας», επισήμανε ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος δανειοδοτήσεων στην Ελλάδα.
Σταθάκης: Η στήριξη της ΕΤΕπ θα βελτιώσει μέσα στα επόμενα χρόνια τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
«Η μακροπρόθεσμη επένδυση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επί μακρόν εταίρος του ελληνικού ενεργειακού τομέα και με την τεχνογνωσία και την οικονομική υποστήριξή της έχει ενισχύσει τις ενεργειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Χαιρετίζω αυτήν τη νέα στήριξη της ΕΤΕπ που θα βελτιώσει μέσα στα επόμενα χρόνια τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερή παρουσία της ΕΤΕπ στην Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κύριος Γιώργος Σταθάκης.
Χατζηαργυρίου: Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις ΑΠΕ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου δήλωσε σχετικά: «Τα Δίκτυα Διανομής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση του ελληνικού συστήματος ενέργειας σε μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική στήριξη από την ΕΤΕπ είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, υλοποιώντας το 5ετές στρατηγικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του, με στόχο τον μετασχηματισμό των δικτύων του. Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και για την εξοικονόμηση ενέργειας».
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων σύγχρονων υποσταθμών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλ-εποπτείας και τηλεχειρισμών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης, εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για την τροφοδοσία νησιωτικών συμπλεγμάτων καθώς και έργα τηλεμέτρησης.
Τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνονται στο 5ετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν κεντρικό άξονα αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του και σηματοδοτούν την πορεία της Εταιρίας στο προσεχές μέλλον. Αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ προς μια σύγχρονη Εταιρία διαχείρισης δικτύων μέσω ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα στρατηγικά έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκσυγχρονισμού τεχνολογιών με πυρήνα τα έξυπνα δίκτυα, αλλά και έργα εκσυγχρονισμού των εσωτερικών λειτουργιών της Εταιρίας, με οδηγό τις νέες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου