Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Οι 4 άξονες δράσης της ΡΑΕ για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας


Θοδωρής Παναγούλης
Τον τρόπο με τον οποίο η ΡΑΕ δραστηριοποιείται για την προστασία των καταναλωτών, ανέλυσε ο Ανδρέας Κατσαρός, Επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών & Περιβάλλοντος της ΡΑΕ, κατά την τελευταία από τις εσπερίδες που διοργάνωσε η Αρχή στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Ο κ. Κατσαρός ανέφερε τους 4 άξονες Δράσης της ΡΑΕ για την Προστασία των Καταναλωτών, οι οποίοι συνοψίζονται στην Ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας, στην Εποπτεία της αγοράς και των συμμετεχόντων σε αυτήν, στη Διαμεσολάβηση και επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και στη Ρύθμιση
ζητημάτων της αγοράς με κανονιστικές αποφάσεις.
Όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών τονίστηκε, ότι στόχος είναι η ενδυνάμωσή τους για σωστές επιλογές και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους μέσω διάφορων δράσεων, όπως η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για σημαντικά θέματα της αγοράς ενέργειας μέσω των ΚΕΠ, η διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων, παρουσιάσεων και ερευνών αγοράς καταναλωτών και η διαρκής και επίκαιρη ενημέρωσή τους μέσω της ειδικής σελίδας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ για θέματα καταναλωτών όπου υπάρχουν συμβουλές, συχνές ερωτήσεις, χρήσιμες πληροφορίες και διάφορες ανακοινώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών, τονίστηκε ότι η ΡΑΕ κάθε χρόνο προβαίνει στη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων στατιστικών στοιχείων επί των αιτημάτων και παραπόνων των καταναλωτών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ, καθώς και ετήσιων εκθέσεων για το πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ακολούθως ο ομιλητής έδωσε έμφαση στην Εποπτεία της αγοράς και των συμμετεχόντων σε αυτήν από τη ΡΑΕ, αναφέροντας ότι η Αρχή είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου από όλους τους φορείς της αγοράς, τον έλεγχο Συμβατικών κειμένων και Γενικών Όρων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, την αξιολόγηση προωθητικών δράσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ως προς την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και για τον έλεγχο των Γενικών Όρων Συναλλαγών των Εταιρειών Παροχής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ).
Στη συνέχεια, ο κ. Κατσαρός αναφέρθηκε στη Διαμεσολάβηση και επίλυση προβλημάτων Καταναλωτών και στη Ρύθμιση ζητημάτων της αγοράς με κανονιστικές αποφάσεις από τη ΡΑΕ. Όσον αφορά τη Διαμεσολάβηση και επίλυση προβλημάτων, κρίσιμο δείκτη για το πόσο καλά λειτουργεί η αγορά από τη σκοπιά του καταναλωτή, αποτελούν οι αναφορές τους. Ο χειρισμός των αναφορών επικεντρώνεται στην ενδελεχή διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν κυρίως ρυθμιστικά ζητήματα, με σκοπό τη συναφή βελτίωση/τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
Ωστόσο,  επισημάνθηκε ότι η ΡΑΕ δεν εξετάζει ζητήματα που αφορούν διαφορές αστικής ή εμπορικής φύσεως (ν. 4001/2011, άρθρο 24, παρ. 3), ενώ βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για Ad hoc εξώδικη επίλυση ατομικών εμπορικών διαφορών. Τέλος, αναφορικά με τη Ρύθμιση ζητημάτων της αγοράς με κανονιστικές αποφάσεις, επισημάνθηκε η συμβολή της ΡΑΕ στην επίλυση των προβλημάτων πλήθους καταναλωτών με ρυθμιστικές αποφάσεις, στην ανάπτυξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), στη θεσμοθέτηση Προνομίων για τους Ευάλωτους Καταναλωτές, στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών με την αναβάθμιση του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στην καταβολή ποσού για ζημίες από τυχαία κοπή ουδετέρου στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, καθώς και στην αναβάθμιση εμπορικών υπηρεσιών των εταιρειών Παροχής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ).

 http://energypress.gr/news/oi-4-axones-drasis-tis-rae-gia-tin-prostasia-ton-katanaloton-energeias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου