Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Σοβαρά ασφαλιστικά προβλήματα για συνταξιούχους και εργαζόμενους της ΔΕΗ

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΑΣ /ΔΕΗ

Με πρόσχημα την ανάγκη για «εύρυθμη λειτουργία» του e-ΕΦΚΑ και με το επιχείρημα ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που αφορούν το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα  από το ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ.

Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και συνολικά τους ασφαλισμένους των πρώην ΔΕΚΟ; Πολλά έμμεσα ασφαλισμένα μέλη (σύζυγοι) φαίνονται στο σύστημα ως ανασφάλιστα, τα παιδιά μας ενώ κατέθεσαν βεβαιώσεις σπουδών

επίσης φαίνονται ανασφάλιστα, τα Επιδόματα Απολύτου Αναπηρίας δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους, τα Έξοδα Κηδείας και άλλες παροχές σε Χρήμα (γυαλιά, οξυγόνο, αναπηρικά καροτσάκια κλπ.)  καθυστερούν να αποδοθούν στους δικαιούχους.

Πολλά από αυτά τα προβλήματα προέκυψαν από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να επιλυθούν γιατί οι κατά τόπο κατοικίας υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ στις οποίες πρέπει να απευθυνόμαστε πλέον, δηλώνουν άγνοια για την απόφαση.

Η απόφαση του Διοικητή πάρθηκε χωρίς τα αντίστοιχα μέτρα στελέχωσης, οργάνωσης και ενημέρωσης των υπηρεσιών με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά οι ασφαλισμένοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα ζωτικής σημασίας.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ μέσα από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ έκανε παρέμβαση στο ΔΣ του e- ΕΦΚΑ και με Υπόμνημα ζήτησε την παρέμβαση  του  Διοικητή για να λυθεί άμεσα το ζήτημα.  

Ο Σύλλογος παρακολουθεί το ζήτημα και θα παρέμβει όπου χρειαστεί για να επιλυθεί άμεσα.   

  

Αθήνα, 12/1/2021

 

Το Γραφείο Τύπου

Αρχειοθήκη ιστολογίου