Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Σημαντική άνοδος περί το 20% το 2021 στις επενδύσεις της ΔΕΗ με αιχμή τις ΑΠΕ και τα δίκτυα - Έφτασαν στα 438 εκατ. ευρώ

 

Σε υψηλά επίπεδα βρέθηκαν πέρυσι οι συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ, καθώς διαμορφώθηκαν σε €437,9 εκατ. έναντι €376,5 εκατ. το 2020. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ. 

(σε € εκατ.)

2021

2020

Δ

Δ (%)

Συμβατική παραγωγή (*)

170,5

179,5

-9,0

-5,0%

ΑΠΕ (**)

32,4

18,0

14,4

88,0%

Δίκτυα Διανομής  

221,5

174,8

46,5

26,7%

Λοιπές

13,5

4,2

9,3

221,4%

Σύνολο

437,9

376,5

61,4

16,3%

Όπως επισημάνθηκε από την επιχείρηση, οι επενδύσεις σε Δίκτυα και ΑΠΕ είναι κρίσιμο να συνεχιστούν, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για την πιο γρήγορη ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας τόσο από τα ορυκτά καύσιμα όσο και από εισαγόμενες ανατιμήσεις. Η πρόσφατη διεθνής ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση κατέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσουν έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την φθηνή και καθαρή παραγωγή στο συνολικό ενεργειακό μίγμα και θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε καλύτερες τιμές στην αγορά του ηλεκτρισμού.

Για το 2022, και  παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, στόχος της ΔΕΗ είναι να συνεχίσει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες, διατηρώντας τον στόχο του επιχειρηματικού πλάνου για επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου