Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Στέφανος Κουνούκλας (Γεν. Γραμμ. ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ): Ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια με την βοήθεια του λιγνίτη, την ορθή αξιοποίηση των ΑΠΕ και με την αποθήκευση ενέργειας

Στέφανος Κουνούκλας (Γεν. Γραμμ. ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ):

 Ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια με την βοήθεια του λιγνίτη, την ορθή αξιοποίηση των ΑΠΕ και με την αποθήκευση ενέργειας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου