Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΗ: Το δίκτυο διανομής είναι περιουσία μας και εμείς θα αποφασίσουμε αν και πότε θα πουλήσουμε ποσοστό του ΔΕΔΔΗΕ

Γιάννα Παπαδημητρίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά που κάνει η ΔΕΗ στην τοποθέτησή της στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ΕΣΕΚ, όσον αφορά το δίκτυο διανομής και την πιθανή πώληση του ΔΕΔΔΗΕ.
Η ΔΕΗ στέκεται στο στόχο που θέτει το ΕΣΕΚ για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι αυτό «είναι ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε. και το οποίο το διαχειρίζεται η 100% θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο».
Ως προς το ζήτημα αυτό, η ΔΕΗ υπογραμμίζει «ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Δικτύου Η/Ε και του Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) ούτε επιβάλλεται ούτε προβλέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».

Το ζήτημα από την πλευρά της ΔΕΗ θεωρείται «εξαιρετικά κρίσιμο», καθώς «ακόμα και η απλή μεταφορά των παγίων του Δικτύου Διανομής Η/Ε από τη μητρική στο ΔΕΔΔΗΕ (ακόμα και με το ΔΕΔΔΗΕ 100% θυγατρική της ΔΕΗ, δηλ. πριν από ενδεχόμενη πώληση) θα έχει σοβαρή αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ και κυρίως στις ταμειακές ροές της, δηλαδή θα θίξει τα συμφέροντα της εταιρείας και όλων των μετόχων της».
Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι «διατηρεί το εκ του Συντάγματος και των Νόμων κατοχυρωμένο δικαίωμά της να αποφασίσει με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια αν και κατά πόσο είναι συμφέρον για την εταιρεία και τους μετόχους της να πωλήσει Δίκτυο και Διαχειριστή Δικτύου, τι ποσοστό αυτών, με ποια διαδικασία, με ποιους όρους και με ποιο χρονισμό».
Είναι προφανές ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση, από τη στιγμή που πρόκειται για επιχείρηση εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η διοίκηση της οποίας είναι υποχρεωμένη να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των μετόχων της, τόσο αυτών της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας.
Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί διαφορετικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ.


Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου