Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ

 


Κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε ΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες Υπαλλήλους του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου: ΠΙΣΚΟΠΟΥ Θεοδούλη: t.piskopou@dei.gr ΝΙΝΟΥ Μαρία: m.ninou@dei.gr.

Tαχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΔΕΘΥΠ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, Τ.Κ. 19500 υπόψη κας Πισκόπου Θεοδούλης ή Νίνου Μαρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22920-64349 & 22920-64256).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

 • α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση
 • β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) 
 •  
 • ΑΔΜΗΕ
 • Ανακοινώνεται η πρόσληψη 20 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας & Κοζάνης.

  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 26.08.2022.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.

                            ΔΕΔΔΗΕ 

  Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

  Οι θέσεις αφορούν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

  Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Αρχειοθήκη ιστολογίου