Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Πλάνο εξαμήνου για τη FiberCo ετοιμάζει η ΔΕΗ

Γιάννα Παπαδημητρίου - energypress.gr

Σε νέα φάση εισέρχεται το project FiberCo της ΔΕΗ, για την ανάπτυξη της θυγατρικής μέσω της οποίας η ΔΕΗ θα μπει στην αγορά υπηρεσιών χονδρικής οπτικών ινών.

Ως γνωστόν, η ΔΕΗ αποφάσισε να εισέλθει στην αγορά παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλής ταχύτητας (Ultra-Fast broadband) ως πάροχος των υποδομών, διαβλέποντας σημαντικές ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό, ξεκίνησε την ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος στον δήμο Περιστερίου, εκμεταλλευόμενη το ιδιόκτητο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την οικονομικά αποτελεσματική ανάπτυξη οπτικών ινών. 

Πλέον, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη φάση του εγχειρήματος, με την υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο τον οποίο αναζητά μέσω διαγωνισμού, με στόχο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων για την επιχειρησιακή κλιμάκωση.

Ζητούμενο για τη νέα αυτή φάση είναι η αύξηση της κάλυψης του δικτύου και τη διάθεση στην αγορά υπηρεσιών χονδρικής οπτικών ινών.  

Ο σύμβουλος θα έχει στη διάθεσή του 6 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει, ο προϋπολογισμός του οποίου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ περίπου (για την ακρίβεια, 4.992.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του σχετικού διαγωνισμού, ο σύμβουλος, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την ολοκλήρωση του σχεδίου κάλυψης του NTW, σε συντονισμό με τους παρόχους επιπέδου λιανικής για τον εντοπισμό περιοχών που θα μεγιστοποιήσουν το πλήθος των συνδρομητών και διερεύνηση της πιθανής στρατηγικής της ΔΕΗ για είσοδο στην αγορά επιπέδου λιανικής, καθώς και τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του NTW για την ανάπτυξη δικτύου σε όλες τις περιοχές-στόχους για υλοποίηση της κάλυψης.

Επίσης, θα αναλάβει τον καθορισμό της στρατηγικής προμηθειών για ανάθεση των υπηρεσιών χαρτογράφησης, σχεδιασμού δικτύου, τεχνολογικού εξοπλισμού, συστημάτων υποστήριξης του NTW, καθώς και την ανάπτυξη, λειτουργία / συντήρηση και παροχή υπηρεσιών (π.χ. γεωγραφική αποκλειστικότητα, διαχωρισμός συμβάσεων ανάπτυξης και παροχής κ.λπ.), καθώς και των επιχειρηματικών απαιτήσεων για όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα συστήματα υποστήριξης του NTW και τις υπηρεσίες NTW.

Ακόμα, θα εκπονήσει λεπτομερή προμελέτη των λειτουργικών διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της FiberCo και των αδειοδοτημένων φορέων (OLO), σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται στις εμπορικές συμβάσεις, ενώ θα αναλάβει και τη διαχείριση του προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργιών δικτύου, με αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων και κωλυμάτων για έγκαιρη υλοποίηση.    

Στη συνέχεια, θα αναλάβει την υποστήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων του τμήματος Δικτύου και Λειτουργιών, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την διαχείριση προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργιών δικτύου, εξασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται βάσει του χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τα εσωτερικά πρότυπα και πολιτικές, την καθοδήγηση των προμηθειών και του τεχνικού σχεδιασμού ανάπτυξης και λειτουργιών δικτύου, την εξασφάλιση λειτουργικής κατάστασης δικτύου και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προσφερόμενων νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση της FiberCo.

Η συνδρομή του συμβούλου θα είναι καθοριστική και σε άλλους τομείς, όπως τα ζητήματα ΙΤ, προμηθειών, χρηματοοικονομικών και διαχείρισης του έργου.  

Αρχειοθήκη ιστολογίου