Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

ΔΕΗ: Η ΕΓΣ ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών


Εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, που υιοθετεί την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να αγοράσει μετοχές που αντιστοιχούν μέχρι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, δηλαδή μέχρι και 36.344.000 μετοχές. Οι μετοχές θα αποκτηθούν σε τιμή μεταξύ Euro2,48, κατ ́ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και Euro17, κατά το μέγιστο.

Το πρόγραμμα επαναγοράς θα ενεργοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα της εταιρείας.

Στη γενική συνέλευση μετείχαν εκπρόσωποι του 63,86% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα επαναγοράς εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,96 % ενώ με 98,49 % εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο καταστατικό της επιχείρησης λόγω προσαρμογής του στη νέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

Αρχειοθήκη ιστολογίου